Sosiaalipummit

Yritän määritellä:

Sosiaalipummi on henkilö, joka elää toisten työn tuloksilla rahansiirtojen kautta näiden sitä tahtomatta.

“Pummi” tulee nimenomaan tuosta “tahtomatta” osasta, “sosiaali” viittaa yhteiskunnan maksamiin etuihin. Pelkkä pummi ei kuitenkaan taida tarkoittaa muiden kuin yhteiskunnan maksamilla tulonsiirroilla eläviä, vaikka siinäkin tapauksessa työt tekee joku muu.

Rakennetaan seuraavaksi jana jolla kulkiessa ainakin tukien määrä, hyväksyttävyys, tulonsiirrot ja tuottavuus muuttuvat:

– Sosiaalipummi

– Tulonsiirtojen saaja

– Osin tulonsiirroilla elävä

– Omillaan pärjäävä pienituloinen

– Keskituloinen jonkin verran asiantuntemusta vaativissa tehtävissä

– Isopalkkainen huippuasiantuntija, jolla omistuksia

– Johtaja jolla omistuksia

– Omaisuutensa hoidolla tulonsa saava sijoittaja

– Toisten hoitamalla omaisuudellaan elävä

Yksittäisten kohtien välillä voi ajatella olevan välimuotoja. Keskivaiheilla tehdään eniten tuottavaa työtä, kun taas päissä ohjaillaan muiden tekemää työtä. Keskellä voisivat sijaita vaikka sairaanhoitaja ja rakennusinsinööri. Tulojen voi helposti ajatella kasvavan kun siirrytään eteenpäin janalla, vaikka onhan toki ihan mahdollista omistaa juuri sen verran, että omistusten tuloilla juuri ja juuri elää.

Toinen määritelmä:

Tuottavuus = tuotos/panos

Jos ajattelee panoksen olevan vaikka asiantuntijan palkka tai sijoitus ja tuotoksen firman saaman tulon tai sijoituksen tuoton niin tuottavuus on periaatteessa laskettavissa, vaikkei se ehkä aina olekkaan helppoa. Janan alussa missä panos kyllä käytetään, mutta tuotosta ei saada on tuottavuus nolla.

Raha on monin tavoin kätevää, mutta mietitään hetki tilannetta jossa panos on työtä. Siis vaikka sellaista yhteiskuntaa jossa rahaa ei ole keksitty. Laskeminen onnistuu edelleen janan keskivaiheilla, mutta päissä tuottavuus lähenee ääretöntä kun panos molemmissa tapauksissa lähenee nollaa.

Otetaan vielä toinen näkökulma. Vähää enemmän oikomalla voidaan sanoa kansalaisen ja osakkeeseen sijoittaneen olevan käsitteinä melkein samoja. Molemmat saavat äänestää vaaleissaan ja valita päättäjät. Molemmat sijoittavat, toiset verotuloja (tai vaikka pakkotyötä) ja toiset osakepääomaa. Molemmista voi saada tuloja, vaikka sairaanhoitoa tai osinkoja. On niillä toki erojakin, vaikka passin voikin tiukan paikan tullen myydä niin se ei ole suotavaa.

Jos kuitenkin hyväksymme tuon samankaltaisuuden niin tästä voi tehdä saman johtopäätöksen kuin aiemmalla tuottavuusnäkökulmalla: sosiaalipummit ja toisten hoitamien omistustensa tuotoilla elävät ovat ekvivalentteja.