Kuulusteluprosessi

Helsingin Sanomat uutisoi näin maallikon silmään melko asiallisesti tallennusmahdollisuuden vähäisestä käytöstä kuulustelujen yhteydessä. Itse pohdin asiaa jo jokin aika sitten, mutta päätin jutun innoittaman kirjoittaa ajatuksiani auki.

kuulusteluprosessi
Kuva 1

 

Kuulustelujen tallentaminen ei voi olla kiinni kustannuksista, riittävän kameran saa muutamalla kympillä, satasilla jo hyvän ja saman verran lisää niin mahdollisesti akustiikaltaan heikon kuulustelutilan voi parannella vähemmän kaikuvaksi. Tietokone tietysti tarvitaan, mutta hesarin jutusta jäin ymmärsin tietokonetta käytetään normaalistikin. Alla ehdotan myös vähän monimutkaisempaa systeemiä, jonka kehittäminenkin tietysti maksaa jotain, mutta samaa systeemiä voisi käyttää vaikka liikeneuvottelujen tallentamiseen tai autokaupassa, joten ehkä sen voisi yllyttää tekemään avoimena vapaaehtoisvoimin.

On mahdollista että kuulusteltava ei uskalla avata suutaan jos tietää ettei voi myöhemmin väittää sanoneensa muuta tai tulleensa painostetuksi. Näkisin tämän kuitenkin vähäisenä pahana verrattuna siihen ettei kuulustelua tai siitä tehtyä pöytäkirjaa noin yleensä voi pitää kovin uskottavana ellei videotallennetta ole saatavilla.

Kuvan yksi kaaviossa kuulustelu alkaa kun ulkopuoliselta luotettavalta taholta haetaan sähköisesti salausavain. Olen kaavioon kirjoittanut tahoksi tuomioistuimen, koska se joutuu usein sotkeutumaan prosessiin myöhemmässä vaiheessa kuitenkin. Salausavain haetaan juuri ennen kuulustelua jotta syntyvästä jäljestä voidaan päätellä milloin kuulustelu on pidetty. Avaimen haku voidaan automatisoida. Kuulustelusta syntyvä tallenne salataan ja salattu tallenne saatetaan julkiseksi siten että se on automaattisesti haettavissa heti julkaisun jälkeen.

Salaamaton tallenne on sen jälkeen poliisin ja syyttäjän käytettävissä. Kun prosessi on päässyt oikeaan vaiheeseen saatetaan tallenne myös puolustuksen tietoon. Lisäksi sekä syyttäjä että puolustus saavat salausavaimen jolla aiemmin julkiseksi saatettu salattu tallenne voidaan purkaa. Näiden kahden kuulustelusta tehdyn tallenteen kopion tulee olla bitilleen yhtäläiset. Elleivät ne ole, on selvitettävä mikä on muuttunut ja kuka on muutoksen tehnyt.

Tarvittaessa salausavain voidaan julkaista jolloin salattu tallenne on kenen tahansa purettavissa (katkoviiva nuoli oikealla alhaalla). Tapauksissa joissa on vahva syy olettaa että tallenne salauksesta huolimatta voisi päätyä (ennenaikaisesti) vääriin käsiin voidaan julkistaminen jättää väliin ja sen sijaan toimittaa salattu tallenne tuomioistuimen haltuun selvityksen kera. Ellei selvitys tyydytä tuomioistuinta se julkaisee salatun tallenteen. Menettely voisi olla tarpeen esimerkiksi silloin kun on syytä olettaa ulkovallan pystyvän joko purkamaan salauksen heti tai ennen kuin sen sisältämä salassa pidettävä materiaali tulisi julkiseksi.