Modifikaatio eduskuntavaalijärjestelmään

 

Nykyistä eduskuntavaalijärjestelmää on pidetty äänikynnyksen(kin) osalta ongelmallisena.  Pienimpien puolueiden on vaikea saada ääntään kuuluviin koska ihmiset eivät äänestä puoluetta joka ei todennäköisesti saa ehdokasta läpi. Toisaalta ns. piilotettu äänikynnys voi olla korkea. Tämän korjaamiseksi äänestysalueita onkin muokattu.

En ole ihan varma miten paljon äänestämiseen vaikuttaa äänen mahdollinen hukkaan meno, mutta lauantai päivän ratoksi kehittelin omaa muunnosta d’Hondtista. Tätä ei ole kauhean pitkälle mietitty, mutta laitan kuitenkin näkyviin koska luulen ensimmäisen vastalauseen olevan että se on liian vaikea ymmärtää sillä käytetäänhän siinä peräti rationaalilukuja! Kertooko tuollainen luulo enemmän kirjoittajan arroganssista, Suomalaisen koulutuksen tilasta vai matematiikan kertakaikkisesta vaikeudesta ja hyödyttömyydestä jääköön lukijan arvioitavaksi.

Eduskunta. wikimedia commons, Johannes Jansson
Eduskunta. wikimedia commons, Johannes Jansson. Jostain syystä eduskunnan kuva-arkistoon pitäisi rekisteröityä…

Systeemin idea on jakaa vaaleissa ääniä, ei paikkoja. Esimerkiksi Varsinais-Suomessa jossa valitaan 17 kansanedustajaa jaettaisiinkin 17 ääntä joilla voi äänestää täysistunnossa. Ensimmäiset 17 henkilöä käyttämään näitä ääniä valittaisiin aivan kuten nytkin. Mutta tämän lisäksi jokaiselta listalta (vaaliliitto, puolue, valitsijahenkilöyhdistykset) jolta yhtään ehdokasta ei päässyt läpi valittaisiin  sen listan eniten ääniä saanut ehdokas.

Kaikki valitut eivät kuitenkaan olisi saman arvoisia. Ne jotka valittaisiin 17 ensimmäisen ulkopuolelta saisivat äänestää vain osuudella jonka heidän vertailulukunsa on koko äänimäärästä. Huomaa että listan ensimmäisen vertailuluku on sama kuin koko listan äänimäärä. Siis jos:

Si = summa listan äänimäärästä

V = vaalipiirin paikkamäärä

T = vaalipiirin annetut äänet

Ei = Extra edustajan äänivalta

niin,

Ei =  Si*V/T

Jotta vaalipiirin äänimäärä säilyy vähennetään extra-edustajien saama äänivalta varsinaisilta valituilta. Taulukossa 1. on näytetty esimerkkinä käytetyn Varsinais-Suomen edustajat ja heidän äänivaltansa esitetyllä systeemillä laskettuna.

n Ääniä Nimi Puolue Liitto vertailuluku Äänivalta
1 10639 Orpo Petteri KOK KOK ja RKP 68434 0,95950384
2 9549 Elomaa ‘Kike’ Ritva PS PS 50742 0,95950384
3 10480 Saarikko Annika KESK KESK 42680 0,95950384
4 6704 Eloranta Eeva-Johanna SDP SDP 41005 0,95950384
5 9819 Wallin Stefan RKP KOK ja RKP 34217 0,95950384
6 15154 Andersson Li VAS VAS 27048 0,95950384
7 6839 Tavio Ville PS PS 25371 0,95950384
8 9168 Kanerva Ilkka KOK KOK ja RKP 22811,33 0,95950384
9 8815 Niinistö Ville VIHR VIHR 22808 0,95950384
10 5944 Kiviranta Esko KESK KESK 21340 0,95950384
11 6048 Taimela Katja SDP SDP 20502,5 0,95950384
12 7121 Virolainen Anne-Mari KOK KOK ja RKP 17108,5 0,95950384
13 5574 Lohela Maria PS PS 16914 0,95950384
14 4909 Ala-Nissilä Olavi KESK KESK 14226,67 0,95950384
15 4621 Sirén Saara-Sofia KOK KOK ja RKP 13686,8 0,95950384
16 5890 Kantola Ilkka SDP SDP 13668,33 0,95950384
17 5021 Lapintie Annika VAS VAS 13524 0,95950384
18 1717 Auvinen Ville KD KD 6324 0,40818124
19 647 Vesti Jetro Piraattip. Piraattip. 2091 0,13496315
20 192 Eskola Päivi IP IP 903 0,05828394
21 164 Niskanen Kalle SKP SKP ja KTP 728 0,04698861
22 264 Leppäjoki Kari Muut Muut 264 0,01703982
23 64 Uutela Markus STP STP 184 0,01187624
24 87 Tulonen Antti Muutos2011 Muutos2011 172 0,0111017
summa 16,99999998
vars summa 16,31156528
extra summa 0,6884347

Taulukko 1.  “Ehdotetulla” systeemillä lasketut edustajat ja heidän äänivaltansa.

Summa riveiltä nähdään että kaikkiaan extroille meni noin 0,7 ääntä. Jos muut vaalipiirit ovat vastaavia jaettaisiin tällä systeemillä noin 10 ääntä eri tavoin kuin vaaleissa nyt jaettiin. Kannattaa myös huomata että kaikki puolueet eivät tässäkään saaneet yhtään äänivaltaa, sillä vaaliliitossa ollut KTP jäi ilman.

Voisiko tälläinen järjestelmä toimia oikeasti? Uskoisin että vaalien osalta kyllä. Eduskunnan täysistunnon osalta kyllä. Hauskaa säätämistä tulisi kun mietitäisiin miten erilaisia valiokuntia rakennettaisiin erilaisin äänivalloin varustettujen edustajien kesken.

Eduskunnan äänestyksen ovat pääosin (?) avoimia, jolloin mahdollisuuksia etä-äänestämiseen ja osallistumiseen voitaisiin kehittää. Tällöin hyvin pienellä äänivallalla varustetut edustajat voisivat olla paikalla vain silloin kun siihen on erityistä tarvetta. Nuukemmat haluaisivat ehkä myös porrastaa palkkioita ja korvauksia äänivallan mukaan.

Olisiko äänten osista sitten mitään iloa? Yhtään ääntä ei menisi hukkaan, ainakaan jos ei lähtisi mukaan vaaliliittoihin. Tämä voisi muuttaa vaaliliittojen kannattavuutta. Kaikkien ehdokkaita asettaneiden olisi mahdollista päästä mukaan vallan sisäpiiriin, ainakin sen ulkoreunalle, sillä osallistuminen päätöksentekoon sisäpuolelta avaa näkymiä joita rannalle jääneillä ei ole.

Lisäksi tämän esimerkin valossa 10 ääntä erikäsissä voi vaikuttaa hallituksen muodostukseen ja siihen miten luottamuslauseäänestyksissä käy.

Mainittakoon lopuksi vielä, että aiheesta lienee ihan oikeaa tutkimustakin johon en ole tutustunut. Kannattaa ehkä googlata.

172_evaa_tau_172_mod-NP

[code language=”r”]
### play with d’Hondt

## ——– calculate traditional d’Hont as used in Finland
dHondt <- function(votes, n.of.seats){
#votes with columns Nimi, Puolue, Ääniä

#Calculate votes per party
electoral.alliance=unique(votes$Liitto)
DD=data.frame()
for (i in electoral.alliance){
total.votes=sum(votes[votes$Liitto==i,]$Ääniä)
party=votes[votes$Liitto==i, c("Ääniä","Nimi","Puolue","Liitto")]
party=arrange(party, desc(Ääniä))
for (k in 1:length(party$Nimi)){
party$comparison[k]=total.votes/k
}
DD=rbind(DD, party)
}
DD

}

## —— modify d’Hondt to have no threshold
dHondt.no.threshold <- function(tulos, n.of.seats){
require(dplyr)

electoral.alliance=unique(tulos$Liitto)
total.votes=sum(tulos$Ääniä)
got.atleast.1=arrange(tulos, desc(comparison))[1:n.of.seats,] #these got elected
not.elected.alliances=anti_join(tulos, got.atleast.1, by="Liitto") # none from these alliances got elected
electoral.alliance=unique(not.elected.alliances$Liitto)
extra.elected=data.frame()
comparison.max=numeric() #find maximum comparison numbers
for (i in electoral.alliance){ #find the best comparison number for each alliance
party=tulos[tulos$Liitto==i, c("Ääniä","Nimi","Puolue","Liitto","comparison")]
comparison.max[i]=max(party$comparison)
extra.elected=rbind(party[party$comparison==max(party$comparison),], extra.elected)
}
extra.elected$Ääni=extra.elected$comparison/total.votes*n.of.seats #set the voting power according to mod
got.atleast.1$Ääni=1-sum(extra.elected$Ääni)/n.of.seats
D=arrange(rbind(got.atleast.1, extra.elected), desc(comparison))
D
}
[/code]