Manipulaation taito: RAY, PS ja monikulttuurisuus

 

Perussuomalaisten Suomen Uutisten artikkeli “Näin RAY jakaa pelieurosi” on varsin taitavaa propagandaa. Artikkeli on näennäisen asiallisesti kirjoitettu, ja siinä on paljon numeroita jotka näyttävät pääsääntöisesti olevan jopa oikein.

Artikkelin pääteesi on, että “RAY on viime vuosina jakanut yhteensä useita miljoonia sellaisille yhdistyksille, jotka keskittyvät osaksi tai kokonaan maahanmuutto- tai monikulttuurisuustoimintaan.”

Artikelissa on haastateltu myös perussuomalaista sosiaali- ja terveysministeriä, jolla on hyvin suuri sananvalta lopullisissa päätöksissä (joskaan ei ilmeisesti diktaattorivaltaa). “Rahojen kohdentamista erityisesti maahanmuuttajille tai monikulttuuritoimintaan Mäntylä ei lähtökohtaisesti pidä perusteltuna. – Esimerkiksi perhe- ja nuorisotyön tukemisen piirissä voi yhtä lailla olla tällaisten ryhmien edustajina myös maahanmuuttajia.”

Kuinka suurista rahoista itse asiassa puhutaan. Ja itse asiassa, mistä puhutaan?

RAY:n yhteensä jakama tuki on 309 miljoonaa.  Avustusten jakautumisen näkee RAY:n sivuilta.

RAY

Suomen uutisten artikkelin lopussa on lista yhdistyksistä, jotka ovat RAY:n tukea tänä vuonna saaneet.  Listasta ei väitetä oikeastaan mitään; se on vain listaus esimerkkihankkeista. Sitä voi silti hieman yrittää purkaa auki, jolloin pystyy näkemään mitä perussuomalaiset pitävät kauhistuksena.

Listalla olijat jakautuvat suhteellisen loogisesti viiteen eri luokkaan, jotka on listattu alla olevaan taulukkoon. Kokonaissumma on 8,9 miljoonaa euroa.  Todennäköisesti kirjoittaja on ajatellut määrät kahteen eri pääluokkaan, joita voisi kutsua vaikkapa “monikulttuurisuudeksi” ja “epänormaaliksi seksuaalisuudeksi”.  (Lupsakammat termit voisivat olla mokutus ja homosaatio).

Huomattava osa yhdistyksistä voidaan suoraan laittaa jompaankumpaan. Kolme tapausta jää kuitenkin epäselväksi. Lisäksi on yksi erikoistapaus, eli Suomen Punainen Risti.

(1000 EUR) Monikulttuurisuus Epänormaali seksuaalisuus Epäselvä SPR
8886 3378 846 1232 3430
Suomen pakolaisapu 1255
Familia club 309
Kipinä 85
SPR 3430
Pakolaisneuvonta 125
Sexpo 230
Kuluttajaliitto 431
Elämä ja Valo 80
Mosaiikki 217
Filoksenia 116
Yhdessä 121
Ihmisoikeusliitto 307
Niilo Mäki -instituutti 661
Seta 616
Nicehearts 203
Moniheli 142
Soroppi 140
Katutanssiliitto 144
Somalialaisten liitto 140
Varsinais-Suomen monik. 134

Monikulttuurisuus ja epänormaali seksuaalisuus

Päivänselvään monikulttuurisuuteen menee RAY:n rahoja noin 3.4 miljoonaa, eli suunnilleen prosentti kaikesta rahasta. Seksuaalisuus saa 800,000 EUR, eli vajaa kolme promillea.

Niilo Mäki Instituutti

Niilo Mäki Instituutti saa 660,000 EUR. NMI on tunnettu lasten oppimisvaikeuksien tutkimusyksikkö, ja ensi alkuun tuntuu hieman hämmentävältä että se on listassa. Toistaiseksi sentään oikeistokin on lähtökohtaisesti ollut sitä mieltä että vammaiset saavat olla olemassa, kunhan ovat valkoisia.

RAY:n sivujen kautta kuitenkin löytyy tarkempi kuvaus: myönnetty 154,000 EUR “Kielellisten taitojen ja lukemisen tukemiseen maahanmuuttajalapsille ja lapsille, joilla on ongelmia kielellisissä taidoissa”. Koska tämä koskee sekä valkoisia lapsia että maahanmuuttajia, NMI:n rahoitus täytyy jättää kategoriaan “epäselvä”.

Soroppi ry

Soroppi ry saa 140,000 EUR “vapaaehtois- ja lähimmäispalvelukeskuksen toimintaan”.  Ainakaan kotisivujen perusteella ei pysty päättelemään, miksi tämä on huono asia, eikä RAY:n päätöskään tätä avaa.  Yhdistys keskittyy syrjäytymisen ehkäisemiseen, mutta missään ei mainita monikulttuurisuutta. Ainakin toistaiseksi syrjäytyminen on ollut sallittua, kunhan on valkoinen.  On toki mahdollista että avustusta on myönnetty johonkin uuteen avaukseen, mutta näillä tiedoilla tuo yhdistys täytyy jättää kategoriaan “epäselvä”.

Kuluttajaliitto

Kuluttajaliitto saa 431,000 EUR  “suomalaisten ravitsemussuositusten jalkauttamiseen.” On epäselvää miksi tämä on huono asia. Ehkä kyse on suomalaisen kulttuurin alasajosta, koska näihin suosituksiin eivät kuulu esim nakkimukit ja muut rehellisen valkoisen miehen ruoat. Joudutaan jättämään kategoriaan “epäselvä”.

Suomen Punainen Risti

Suomen Punainen Risti saa saa lähes kolme ja puoli miljoonaa euroa. Tässä tapauksessa kannattaa katsoa läpi RAY:n sivu, koska hankkeita on useita.

Maahanmuuttajatoimintaan annettiin 274,000 ja rasisminvastaisen toimintaan 320,000. Mahdollisesti listaan voisi lisätä vielä 180,000 joka on myönnetty “HIV- ja seksuaaliterveysneuvontaan erityiskohderyhminä nuoret ja maahanmuuttajat sekä HIV-tartuntaa pelkäävät”, onhan tuossa sekä monikuuttuurisuutta että HIVin kautta viitettä homouteen, vaikka ilmeisesti valkoiset heteronuoretkin voivat palvelua käyttää.

Hyvällä tahdolla voidaan siis ajatella, että monikulttuurisuuteen on annettu 774,000 EUR, eli alle neljäsosa SPR:n kokonaissummasta. Lopulla rahoituksella tuetaan mm vapaaehtoista pelastuspalvelua ja nuorten turvataloja.

Voisi ajatella että SPR kuuluu listaan samasta syystä kuin Niilo Mäki Instituutti, eli siksi että yksittäiset hankkeet sivuavat mokutusta. Totuus voi kuitenkin olla vielä paljon kovempi.  Rasistisen öyhötyssiiven ajatusmaailmassa SPR on käytännössä maanpetoksellinen järjestö, koska se tukee maahantunkeutujia eli muodikkaasti matuja.  Jo pikainen perehtyminen Homma-foorumiin antaa kuvaa vihan määrästä; ks esimerkiksi täällä, täällä, ja täällä.  Kuten kansamme eräs syvä rivi tuolla toteaa, “SPR:stä on tullut oikea syöpäpesäke, joka kuppaa yhteiskuntamme varoja afrikkalaisten onnenonkijoitten taskuun.”

Tältä osin Suomen Uutisten artikkeli siis voi sisältää piiloviestin, rasistilta rasistille. SPR saa maanpetokselliseen toimintaansa paitsi verorahojamme, myös uhkapelirahojamme. Todellinen summa on korkeintaan 700,000, mutta on paljon dramaattisemman näköistä mainita koko 3.4 miljoonaa.

Kokonaisuuden suhteuttaminen

Epäselvistä tapauksista sekä SPR:stä tulee käytännössä yhteensä korkeintaan 900,000 euroa mokutusrahaa.  Yhteensä mokutukseen menee siis ehkä 4,3 miljoonaa. Tämä on 1.4% kaikista RAY:n avustuksista.

Mitä tästä kaiken kaikkiaan saa irti?

Ehkä lähinnä sen, miten ovelaa populismi voi joskus olla. Artikkeli on jokseenkin taitavasti kirjoitettu luomaan maksimimäärä kiukkua ja pahaa tuulta. Esimerkiksi Sexpon yhteydessä mainitaan, että toiminnanjohtajan mielestä ihmisten ja eläinten välistä seksiä ei tulisi kriminalisoida.  Näin hän on tosiaan kirjoittanut, mutta entä sitten?

Lukuja heitellään myös varsin ovelasti sinne tänne, ja viitataan sopivissa tilanteissa siihen, miten paljon jokin yhdistys on saanut koko 2000-luvun aikana. Näin saadaan miljoonat vilistämään silmissä, ja luodaan kuva että rahaa liikku suunnattomia määriä. Vahingossakaan ei suhteuteta näitä rahamääriä mihinkään. Lopussa olevaan listaan lisätään kaikki yhdistykset joiden hakemuksissa edes vilahtaa sopivia iskusanoja.

Vasta tuo tarkempi taulukointi ja väitteiden penkominen osoittaa konkretian.  4,3 miljoonaa euroa on suuri rahamäärä, se on selvä. Mutta potti josta se tulee on niin suuri, että hahmotuskyky katoaa.  RAY kuluttaa rahoistaan noin 1.4% monikulttuurisuuteen. Onko tämä paljon vai vähän?  Missä suuruusluokassa sen pitäisi liikkua? Keskustelun pitäisi koskea nimenomaan prosenttiosuuksia, ei yksittäisiä hankkeita.

Käytännössä artikkelin päämäärä on päivänselvä: sillä pohjustetaan näiden avustusten leikkauksia ensi vuonna.  Ja kohtuullisen taitavasti pohjustetaankin.