Zygomatica http://www.zygomatica.com Ratkaisuihin ongelmia / Solutions in search of a problem Sun, 18 Jun 2017 13:03:05 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8 31688563 Energia, visio ja uskottavuus: Puhe Vihreiden puoluekokouksessa 2017 http://www.zygomatica.com/2017/06/18/energia-visio-ja-uskottavuus/ Sun, 18 Jun 2017 13:02:13 +0000 http://www.zygomatica.com/?p=6657 Continue reading Energia, visio ja uskottavuus: Puhe Vihreiden puoluekokouksessa 2017 ]]> Pidin alla olevan kahden minuutin puheenvuoron Vihreiden puoluekokouksessa 2017. Tulin myös valituksi Vihreiden puoluevaltuuskuntaan kaudelle 2017-2019, mielipiteistäni huolimatta. Vihreissä arvostetaan sitä että uskaltaa avata suunsa.

Arvoisa puoluekokous.

Tuon teille Tieteen ja teknologian vihreiden terveiset.

Hallitustason viimeaikaisia farsseja seuratessa voi tehdä vain yhden johtopäätöksen. Meidän Vihreiden on entistäkin tiukemmin pidettävä kiinni asiallisuudesta, arvoistamme, ja tiukasta faktapohjaisuudesta.

Pitkällä aikavälillä yksi fakta on yli kaiken. Jos ilmastonmuutokseen ei puututa jämäkästi, kaikki muu jää lopulta puuhasteluksi.

Suomen hallitus on omalta osaltaan juuri hyväksynyt bioenergiaselonteon, jonka asiantuntijat ovat jo nyt systemaattisesti tyrmänneet. Hallituksen suunnitelma lisää metsähakkuita. Se tuhoaa metsiämme, eikä hidasta ilmastonmuutosta.

Vihreät on aiemmin hyväksynyt oman energiavisionsa. Visio esittelee skenaarion, jolla Suomen energiantarve voitaisiin täyttää. Se liikkuu melko yleisellä tasolla. Tulevana hallituspuolueena meillä on kuitenkin oltava malli, jossa myös tekninen ja taloudellinen toteutettavuus on arvioitu vastaansanomattoman tarkasti. Visiota täytyy siis seuraavaksi tarkentaa ja konkretisoida.

Ennen muuta on selvitettävä, mitä tapahtuu jos bioenergian päästökohtelu EU:ssa muuttuu tiukemmaksi. Jos ja kun biomassan käytölle tulee rajoituksia, hallituksen strategia romahtaa välittömästi. Mutta myös oma visiomme kärsii, koska siinäkin bioenergialla on edelleen roolinsa.

Tämä tarkastelu voi osoittaa, että vision oletuksia onkin tarkennettava tai jopa muutettava. Silloin niitä tulee rohkeasti muuttaa. Tärkeintä on uskottavuus. Jos pystymme seuraavassa hallituksessa esittämään nykyhallituksen energiakatastrofille sellaisen vaihtoehdon jota ulkopuolisetkaan eivät pysty tyrmäämään, olemme täysin voittamattomia.

Kiitos.

]]>
6657
Hälytysvalojen vilkuntaa http://www.zygomatica.com/2017/05/17/halytysvalojen-vilkuntaa/ Wed, 17 May 2017 10:46:15 +0000 http://www.zygomatica.com/?p=6641 Continue reading Hälytysvalojen vilkuntaa ]]> Energia-asioissa ei pidä luottaa yhteenkään simulaatioon, joka väittää väittävänsä jotakin tulevaisuudesta.  Ainakaan ei pidä luottaa sokeasti. IEA:n tuorein puhtaan energian seurantamalli on kuitenkin niin hätkähdyttävä, että jokaisen ilmastosta kiinnostuneen tulisi perehtyä siihen.

Mallin suurin ansio on se, että toisin kuin lähes kaikki muut lähteet, se katsoo kokonaisuutta: sähkö, energian varastointi, liikenne, betoni, teollisuus, valaistus, kevyt liikenne, raskas liikenne, rakennusten energiatehokkuus, laivateollisuus, jne jne.

Kokonaisuus on mallissa jaettu 26 eri sektoriin, joiden pitäisi kaikkien olla vihreällä, jos ilmaston lämpeneminen aiotaan pysäyttää edes kahteen asteeseen vuoteen 2025 mennessä. Oranssilla olevissa olevat ovat menossa oikeaan suuntaan, mutta ei tarpeeksi. Punaisella olevat menevät väärään suuntaan.

Tällaisia mallinnuksia ei pidä tuijottaa orjallisesti, vaan suuntaa-antavasti. Jos edes hiukan yli puolet sektoreista olisi vihreällä ja vain jokin yksittäinen punaisella, voitaisiin ehkä ajatella että suunta on ehkä edes hiukan sinnepäin.

Vaan mikä on todellisuus? Kolme vihreällä, kahdeksan punaisella. Siis kymmenesosa kunnossa, kolmasosa täysin pielessä.  Tämä on aivan murskaava viesti, ja täysin päinvastainen kuin lähes kaikkien harrastama tekno-optimismi.

Erityisesti omissa viherpiireissäni kuulee jatkuvasti innostunutta kohinaa siitä, miten uusiutuvien voittokulku on oikeastaan jo ratkaissut ilmastonmuutosongelman. Ei ole. Se on osaratkaisu pienenpieneen osaan ongelmasta (eli sähköntuotantoon), mutta kokonaisuuden kannalta se on lillukanvarsia.

Mikäli joku ei edelleenkään hahmota kokonaisuutta, kannattaa katsoa IEA:n arviota globaalista energiantuotannosta.  Tämä ei ole mallinnus, vaan raakaa historiadataa (jossa toki joudutaan tekemään jonkin verran oletuksia).

Luokka “Other” tarkoittaa kaikkea ei-poltettavaa uusiutuvaa: tuuli, aurinko, geoterminen. Se on ylimmäinen ohut pölykerros, jonka näkeminen tällä resoluutiolla saattaa vaatia suurennuslasia.

Ihmisten tekno-optimismia herättänee lähinnä se, että sähkön tuotannossa uusiutuvien osuus sentään näkyy ilman suurennuslasiakin, ja on selkeästi kasvamassa. Toisaalta, niin on myös sähkön kokonaistuotanto.

Kuitenkin sähkön osuus kaikesta energiasta on ehkä 10% luokkaa. Lähes kaikki energiantuotanto maailmassa perustuu yhä edelleen polttamiseen, eli hiilidioksidin tuottamiseen.

[Edit 17.5.2017: Edellisessä kappaleessa  on virhe: primäärienergiaan lasketaan sähkön tuottamiseen tarvittava energia. Käytännössä sähkön osuus maailman energiankäytöstä on siis  huomattavasti suurempi kuin väittämäni 10%, luokassa 20%. Tämä ei muuta kirjoituksen johtopäätöksiä.]

Olennaista onkin sähköistää kaikki se, mikä nyt tapahtuu polttamalla — eli yli 90% kaikesta. Optimistisetkin uusiutuvan energian skenaariot sanovat, että teoriassa voisi lähinnä olla mahdollista ehkä joissakin olosuhteissa kattaa nykyinen sähkön tuotanto.    Silloin 90% ongelmasta jää edelleen ilman ratkaisua. Sähkön tuotanto on moninkertaistettava, ja silloin sekä ydinvoimalle että uusiutuville on  löydyttävä tilaa.

Mitä tästä voi päätellä?

1)  Pieleen menee, ja pahasti.

2) Vihreissä, mutta myös lähes kaikkialla muuallakin vallitseva tekno-optimismi uusiutuvasta energiasta (ja sillä perusteltu ydinvoimavastaisuus) on huuhaata.  Vaikka nykyinen sähköntuotanto saataisiin nippa nappa korvattua uusiutuvilla, valtaosa ongelmasta on edelleen ratkaisematta. Vaikka energiankulutusta saataisiin laskemaan rajusti,  sähköä tullaan tarvitsemaan nykyiseen verrattuna moninkertainen määrä.

3) Toisaalta muiden puolueiden kritiikki vihreiden ilmastolinjauksia vastaan on huuhaata sekin. Ilmastokriisi ei ratkea yksin ydinvoimalla, vaan se tulee vaatimaan radikaaleja muutoksia kaikkeen toimintaan.  Yhä edelleen Vihreät ovat ainoa puolue, jolla ylipäätään on energia- ja ilmastostrategia;  olkoonkin että se voi olla osin puutteellinen, sen ote on kokonaisvaltainen eikä keskity pelkästään sähköntuotantoon. Esimerkiksi joukkoliikenne ja energiatehokkuus ovat Suomen oloissa aivan olennainen osa ratkaisua.

Jos tämä suhteutetaan IEA:n alkuperäiseen mallinnukseen: Vihreissä tarjotaan ehkä väärää ratkaisua yhteen tai ehkä kahteen sektoriin 26:sta (ydinvoimaa halutaan liian vähän, bioenergiaa edelleen liian paljon). Muiden sektorien olemassaolo kuitenkin tunnistetaan, ja niihin halutaan ratkaisuja.

Muissa puolueissa saatetaan vahingossa tarjota oikeaa ratkaisua tuohon yhteen ainoaan sektoriin (ydinvoimaa halutaan tarpeeksi) mutta jo bioenergiankin liikakäytön puolesta liputtavat kaikki. Muiden sektorien olemassaoloa ei oikeastaan edes tunnisteta, eikä yhdelläkään muulla puolueella ylipäätään ole mietittyä ilmastostrategiaa.  Sokea kana voi aina vahingossa löytää yhden jyvän, joten ei ole suurikaan saavutus jos 1/26 on mennyt vahingossa oikein.

Kaikki ovat väärässä, mutta kaikki eivät ole yhtä väärässä.  Niin paljon kuin olen Vihreiden energialinjauksia kritisoinutkin (sekä sisäisesti että julkisesti), Vihreät ovat yhä edelleen ainoa puolue jolla on edes jonkinlainen ääneenlausuttu käsitys siitä, että ilmastonmuutoksen torjuminen vaatii muutoksia lähes kaikkeen yhteiskuntamme toimintaan — minkä IEA:n mallinnus kylmästi osoittaa.

Kirjoittaja on Tieteen ja Teknologian Vihreät — Viite ry:n varapuheenjohtaja. Mielipiteet ovat puhtaasti omia.

 

]]>
6641
Voiko Turussa toimia esteettömästi? http://www.zygomatica.com/2017/04/06/esteettomyys/ Thu, 06 Apr 2017 08:25:52 +0000 http://www.zygomatica.com/?p=6597 Continue reading Voiko Turussa toimia esteettömästi? ]]> Havahduin hiljattain siihen, että en todellisuudessa tiedä esteettömyydestä  oikein mitään, vaikka olen tietysti kuvitellut tietäväni.  Jokainen aktiivinen Vihreä haluaa sitä, ja laki vaatii sitä, mutta entä sitten?  Toteutuuko se oikeasti?  Yritin pikaisesti perehtyä.

Suomen uusi yhdenvertaisuuslaki ja YK:n vammaissopimus antavat suuntaviivat, vaikka todellinen käytäntö muotoutuukin vasta oikeustapausten kautta pikkuhiljaa.  Joka tapauksessa laki on yksikäsitteinen: vammaisuuden perusteella syrjiminen on yhtä tuomittavaa kuin vaikkapa rodun perusteella syrjiminen. Tämä koskee sekä yksityisiä että julkisia toimijoita.

Lain tiukentuminen on hyvä asia. Kuka tahansa meistä voi vammautua koska tahansa, ja jokaisen meistä on hankalampi liikkua kun ikäännymme. Esteettömyys luo turvallisuutta.

Käytännössä kaikki hyvät asiat ovat kuitenkin myös vaikeita.

Koska esteettömyyttä on laiminlyöty niin pahasti tähän asti, se voi nyt aiheuttaa yllättävän kovia ja nopeita paineita kunnissa. Löysin aiheeseen yhden tulokulman, joka  ensi alkuun tuntui teoreettiselta, mutta saattaa olla todellinen ongelma: tavallisten yhdistysten toiminta voi muuttua todella hankalaksi, jos ne haluavat noudattaa tunnollisesti yhdenvertaisuuslakia.

Periaatteessa laki ei erottele vammaisten syrjintää muusta syrjinnästä.  Jos jokin yhdistys järjestää kaikille avoimen tilaisuuden, ja käännyttääkin ovelta pois kaikki tummaihoiset, se on syrjintää.  Vastaavasti, jos yhdistys järjestää kaikille avoimen tilaisuuden, mutta pyörätuolilla kulkija joudutaan käännyttämään ovelta, miksi se ei olisi syrjintää?

Rasismi on asenneongelma, eikä sen korjaaminen edes maksa mitään. Esteettömyyden tiellä on kuitenkin asia joka on paljon hankalampi korjata kuin asenneongelmat: raha. Esteettömyys maksaa, joskus todella paljon.

Yhdistystoiminnassa toimineena tiedän, että jokainen tiedostava yhdistys haluaisi pitää yleiset tapahtumansa esteettömissä tiloissa jos mahdollista.   Oma pintapuolinen kokemukseni vain on ollut, että tämä on käytännössä hyvin vaikeaa pienin resurssein. Kunnollisten tilojen vuokrat ovat suuria.  Ilmaisia tai lähes ilmaisia tiloja on saatavilla jos improvisoidaan, esimerkiksi erilaisten yhdistysten omissa tiloissa. Nämä harvemmin ovat ainakaan täysin esteettömiä.

Päätin toimin kuten vihreän fyysikon pitää, ja tein pikaisen kokeen.  Jos jokin järjestö haluaa järjestää ison esteettömän tilaisuuden ilman että sen talous raunioituu, onnistuuko se?  Kaivelin Turun esteettömiä 30-50 hengen yleisötilaisuuspaikkoja.

Kaupungilta vuokrattavat tilat on lyhyesti listattu: Kirjasto ja Vimma, sekä auditorio Puutarhakadulla. Kynnys ry on kerännyt listaa Turku kaikille – nettisivulle, mutta tänä vuonna hanke ei ilmeisesti enää ole saanut rahoitusta. Listasta löytyy Vimman lisäksi lähinnä nuorisotaloja, joista saattaa olla tiloja vuokrattavana, tai sitten ei.

Lisäksi yritin etsiä esteettömiä kaupallisia 30-50 hengen tiloja Venuu-palvelun kautta. Hakusanalla “kokoustiloja” löytyy kaikkiaan 30 kpl. Niistä esteettömiä on noin 7 kpl.  Alustava kartta löytyy alta.  Myös arvioidut hinnat on merkitty, jos ne ovat tiedossa.

Lista on toivottavasti vajavainen, koska se on vähintäänkin karu. Kaupungissa on 180,000 asukasta, ja ehkä kymmenkunta esteetöntä tilaa.  Halvimpienkin hinnat pyörivät luokassa 15 EUR/hlö, tai 90 EUR/tunti. Parin tunnin 50 hengen tilaisuudelle ei siis esteettömiä tiloja löydy, ellei pysty maksamaan satasia. Tämä saattaa olla pienen yhdistyksen koko vuosibudjetti.

Voi tietysti kysyä, ovatko esteelliset kaupalliset tilat sen halvempia. Periaatteessa hintaero ei hyvätasoisille tiloille ole suuri.  Käytännössä esteellisiä tiloja voi kuitenkin löytyä hyvinkin halvalla, jos tyytyy tarpeeksi rupiseen paikkaan, esimerkiksi paikallisen pubin takahuoneeseen. Myös täysin ilmaisia esteellisiä tiloja on mahdollista lainata vaikkapa toisilta köyhiltä yhdistyksiltä.

Esteettömistä tiloista puuttuu kokonaan tämä hintajousto: ne ovat lähes kaikki uusia ja hyväkuntoisia. Paikka voi olla edullinen, tai se voi olla esteetön, mutta tällä hetkellä käytännössä se ei voi olla molempia.

Ongelma on siis nimenomaan halpojen esteettömien tilojen puute.  Äärimmilleen vietynä tämä tilanne voisi törmää hankalalla tavalla toisen perusoikeuden eli kokoontumisvapauden kanssa. Jos yhdistys haluaa toimia yhdenvertaisuuslain hengessä, kohtuuhintaisten esteettömien tilojen puute voi alkaa rajoittaa toimintaa vakavasti.

Jo perusoikeuksien kannalta kunnissa pitäisikin nyt laittaa iso vaihde päälle oma-aloitteisesti. Esteettömyys alkaa tulla akuutiksi vaatimukseksi monesta suunnasta yhtä aikaa: suomalaisten vanhenemisen, yhdenvertaisuuslain, ja mahdollisesti myös yhdistysten toimintamahdollisuuksien.

Halpojen esteettömien tilojen määrä Turussa näyttääkin tähän tarpeeseen verrattuna hälyttävän pieneltä — siis nimenomaan tavallisen yhdistysaktiivin konkreettisesta näkökulmasta.

Olisi houkuttelevaa esittää tähän jokin helppo ja yksinkertainen ratkaisu. Sellaista en osaa esittää.  Periaatteessa esteettömyyttä tietysti saa rahalla, mutta rahaa ei ole rajattomasti. Kaikkea ei myöskään voi heti saada, joten on priorisoitava. En vain tiedä, miten priorisointi pitäisi tehdä.

Se ainakin on selvää, että mihinkään normienpurkamisiin ei pidä lähteä. Kun uutta rakennetaan, sen täytyy olla esteetöntä. Esteettömyydestä saattaa tulla kuluja, mutta ne ovat kuluja jotka sivistyneessä yhteiskunnassa vain on maksettava.

Kirjoittaja on Vihreiden kuntavaaliehdokas Turussa, numerolla 169. Ks lisää täältä sekä FB-sivuilta.  

 

]]>
6597
Pallo hukassa energiassa? http://www.zygomatica.com/2017/03/29/pallo-hukassa-energiassa/ http://www.zygomatica.com/2017/03/29/pallo-hukassa-energiassa/#comments Wed, 29 Mar 2017 18:25:34 +0000 http://www.zygomatica.com/?p=6581 Continue reading Pallo hukassa energiassa? ]]> Menestystä haluavan orastavan paikallispoliitikon ei koskaan pitäisi myöntää olevansa pallo hukassa. Aivan sama. Myönsin sen eilen, kun olin  Hyvää Energiaa Turussa-paneelissa Vihreiden edustajana.   Paneelin tarkoituksena oli selvittää, mitä mahdollisuuksia Turussa olisi konkreettisesti tukea ja tuottaa lähienergiaa (kiinteistökohtaista aurinkoenergiaa, avointa kaukolämpöä, lämpöpumppuja, jne jne).

Minulle se ei ollut selvää ennen paneelia, eikä ole edelleenkään.

Energia-asioissa suuria muutoksia saadaan aikaan lähinnä tekemällä suuria muutoksia.  Ilmastonmuutos tulee vaatimaan hypersuuria muutoksia,  ja sitä on lähestyttävä massiivisilla ja globaaleilla ratkaisuilla. Valtio on pienin taso jossa tarvittavan suuria asioita voidaan saada aikaan (eikä sekään oikein riitä).  Suomen tasolla tämä tarkoittaa esimerkiksi päätöstä siitä, tehdäänkö perusvoimaa ydinvoimalla vai ei (mielestäni pitää tehdä).

Tämä ei tietenkään tarkoita, että paikallisesti pitäisi istua apaattisina.  Kun tuo valtion kokoinen ratkaisu on tehty, kunnat tekevät kunnan kokoisia ratkaisuja.  Turussa on käynnissä Hiilineutraali Turku 2040 – hanke, jossa koko kaupungin virkakoneisto ja poliitikot yhdessä pyrkivät tekemään Turusta hiilineutraalin vuoteen 2040 mennessä.

Olen aiemmin kritisoinut sitä, että bioenergiaa käyttämällä Turku ei tule pääsemään aidosti hiilineutraaliksi, koska näin suurissa skaaloissa bioenergia ei enää ole ekologisesti kestävää eikä luultavasti pian edes laskennallisesti hiilineutraalia. Pidän tuosta kritiikistä edelleen kiinni, mutta siitä huolimatta Hiilineutraali Turku -hanke toimii juuri oikeassa kokoluokassa ja oikealla kunnianhimoisuuden tasolla. Jos (ja kun) hankkeessa on ongelmia, niitä tulee paikata, mutta itse toimintatapa on oikea.

Jos jokainen talous tai taloyhtiö tekee omia pieniä energiaratkaisujaan, voidaan hyvin nopeasti päätyä tilanteeseen jossa kokonaisuus kannibalisoi itseään. Esimerkiksi maalämmön rakentaminen kaukolämpöverkon alueelle saattaa kuulostaa hyvältä idealta, mutta onko se kokonaisuuden etu? Tai onko aurinkopaneelien rakentaminen kokonaisuuden etu, jos pimeinä talvisinä pakkasöinä täytyy joka tapauksessa jollakin tavalla tuottaa energia jota ne eivät pysty silloin tuottamaan?

Alan pikkuhiljaa päätyä siihen, että jos kunnat haluavat oikeasti tehdä kunnianhimoista ilmasto- ja energiapolitiikkaa, sitä pitäisi tehdä samalla tavalla kuin kaavoitustakin. Tarvitaan energiayleiskaava.  Siinä pitäisi vähintään kaupunginosan tarkkuudella päättää, mitä pyritään tuottamaan ja miten.

Tämä haiskahtaa tietysti ikävällä tavalla kontrolliyhteiskunnalta. Olisi paljon kauniimpi ajatus, että kuka tahansa voi päättää omasta energiantuotannostaan aivan miten tahtoo. Mutta on vaikea nähdä, miten täydellisessä energia-anarkiassa voitaisiin päästä merkittäviin parannuksiin, jos eri ratkaisut syövät toistensa hyötyjä.

En osaa vielä kunnolla hahmotella miten tämä käytännössä toimisi, koska olen vasta viime aikoina ylipäätään alkanut hahmottaa miten vaikeaa kestävä kunnallinen energiantuotanto oikeasti onkaan.  Jos kestävyyden kanssa ollaan tosissaan, asiat pitää suunnitella todella tarkkaan. Skanssin kokeilu Turussa on oikeansuuntainen, ja toivottavasti näyttää tietä eteenpäin.

Tällä hetkellä hahmottelisin niin, että yleisesti ottaen kaupungin tehtävä on suurin piirtein

-Tukea kokonaisratkaisuja, joissa yhdistetään useaa eri teknologiaa paikkaamaan kunkin yksittäisen ratkaisun ominaisheikkouksia. Ei pidä yksittäisiä paneeleita tai edes taloyhtiöitä, vaan Skanssin kaltaisia todella suuria kokonaisuuksia joissa on monenlaisia tekniikoita.

-Poistaa esteitä lähienergian tieltä, esimerkiksi kaavoituksessa. Lähtökohtaisesti kaikki päästötön energiantuotanto on hyväksi ainakin pienessä skaalassa. Ongelmat alkavat syntyä vasta jos määrät ovat todella massiivisia. Tällä hetkellä,  jos joku haluaa rakentaa aurinkopaneeleja katolleen, sen pitäisi olla mahdollista ilmoitusasiana.

Ei tukea lähienergiaa suoraan rahallisesti ennen kuin todellinen ilmastoimpakti on tiedossa. Yhteisiä rahoja tulee käyttää sitten, kun tiedetään ratkaiseeko lähienergia aidosti yhteistä ilmasto-ongelmaa.

Tukea rahallisesti laajoja kokeiluja jotka eivät yksityisin varoin kannata tai joissa on suuri riski epäonnistua. Skanssi on paras esimerkki. 

Ajaa mahdollisimman tiukkaa normien tulkintaa, jotta kaikki uudisrakentaminen olisi mahdollisimman energiatehokasta. Energian säästäminen on aina hyvä idea. [Lisätty: Käytännössä tämä vaatinee kaupungilta myös rakentamisen  neuvonnan ja valvonnan tiukentamista. Huonosti toteutettu nollaenergiatalo voi olla hometerveyspommi, ja jos talo joudutaan purkamaan, turha hiilijalanjälki on massiivinen. Suomessa on hyvääkin rakentamisosaamista, ja kuntaa sijoittaa rahaa hyvin jos se sijoittaa ne ennaltaehkäisevään neuvontaan ja valvontaan].

Tuon konkreettisemmin en osaa sanoa oikein mitään. Olisi mukavaa olla innostuneempi lähienergian murroksesta, ja teknologianörttinä olenkin näistä teknologioista innostunut. Mutta heti kun alan ajatella suurempaa kokonaisuutta ja konkretiaa, olen jokseenkin pallo hukassa. Olen jokseenkin varma, että niin ovat pohjimmiltaan kaikki muutkin.

Tämän edessä ei tietenkään pidä halvaantua, vaan se pitää nähdä mahdollisuutena käydä sivistynyttä väittelyä.  Monimutkaisetkin asiat selviävät ennen pitkää, kun niitä vain jaksaa purkaa auki kärsivällisesti ja analyyttisesti.

Kirjoittaja on Vihreiden kuntavaaliehdokas Turussa, numerolla 169. Ks lisää täältä sekä FB-sivuilta.  

Edit: Normien tulkintaan lisätty muutama lause lukijapalautteen perusteella.

]]>
http://www.zygomatica.com/2017/03/29/pallo-hukassa-energiassa/feed/ 2 6581
Sivistynyt väittely on politiikan ihanne http://www.zygomatica.com/2017/03/26/vaittely/ Sun, 26 Mar 2017 07:43:49 +0000 http://www.zygomatica.com/?p=6522 Continue reading Sivistynyt väittely on politiikan ihanne ]]> Minua saa syyttää naiiviksi, ja itse asiassa tuleekin syyttää jos sitä mieltä on, mutta alla oleva kertoo mitä toivoisin politiikan olevan. Kirjoitus on tiivistetty 25.3. Turun vaalikadulla pitämästäni puheesta. Viitteen jäsen Saara Ilvessalo kertoi jatko-osassa tarkemmin Turun tilanteesta.

Politiikassa pitäisi kiistelyn sijaan arvostaa faktoja ja sivistynyttä väittelyä.  Vihreät pyrkivät siihen, ja joskus onnistuvatkin, ainakin puolivahingossa.  Haluamme näissäkin vaaleissa haastaa muut samaan.

Tieteen ja teknologian Vihreät eli Viite ry  on Vihreiden suurin kansallinen henkilöjäsenyhdistys. Meitä on lähes 350. Vihreillä on yli 50 Viitteeseen kuuluvaa kuntavaaliehdokasta  eri puolilla Suomea. Turussakin meitä on puolisen tusinaa. Löydymme osoitteesta tiedepuolue.fi.

Tieteen ja teknologian Vihreiden visiona  on tuoda tieteellinen ja tekninen tieto mukaan päätöksentekoon. Korostan tiukasti tuota sanaa “mukaan”. Tiede ei saa koskaan korvata ihmistä päätöksenteossa.  Politiikan syvimmät päämäärät pohjautuvat  aina  arvoihin. Vihreiden pohjimmaisia arvoja  ovat  vastuu ympäristöstä ja tulevaisuudesta,  kaikille kuuluva vapaus, sekä hyvän elämän turvaaminen kaikille  ja kaikissa elämäntilanteissa. Näistä arvoista emme voi tinkiä.

Politiikan toteutuksen  täytyy kuitenkin pohjautua faktoihin ja tutkittuun tietoon. Tämä ei tarkoita tiedeuskovaisuutta  tai asiantuntijoiden harvainvaltaa. Tieteen olemukseenhan kuuluu, että se ei koskaan suoraan kerro  “ainoaa oikeaa”  ratkaisua tiettyyn ongelmaan. Sen sijaan  se voi kyllä melko säälimättömällä  ja brutaalillakin tavalla osoittaa, onko jokin esitetty ratkaisumalli  huono, tai jopa täyttä huuhaata. Tiede ei niinkään esitä hyviä ratkaisuja, vaan karsii pois huonoja.

Tiedepohjaiseen politiikkaan kuuluukin  jatkuva avoin keskustelu  ja kohtelias väittely. Ideoita nostetaan esille  ja ammutaan alas, molempia yhtä suurella innolla. Tämä pätee niin muiden puolueiden kanssa  kuin omien kanssakin.  Lähtökohtaisesti  kaikesta voi puhua  ja mistä tahansa voi väitellä — kunhan väittely on korrektia, ja perustuu edes  jollakin tavalla  todennettaviin faktoihin.

Poliitikonkin  täytyy olla valmis muuttamaan mielipiteensä, jos faktat vain kertakaikkiaan muuttuvat.

Pohjimmiltaanhan kukaan  ei pysty pidemmän päälle ennustamaan oikeastaan  yhtään mitään. Moniko osasi oikeasti ennustaa Neuvostoliiton kaatumisen? Tai World Trade Centerin iskut? Kuka osaa ennustaa, mitä maailman pakolaistilanteelle tapahtuu  kahden vuoden kuluttua? Tai kuka osaa ennustaa, millaista kaaosta ilmastonmuutos aiheuttaa  kahdenkymmenen vuoden kuluttua? Tai sote-uudistus  tällä vaalikaudella? Maailma muuttuu, ja faktat muuttuvat, ja silloin mielipiteidenkin pitää muuttua. Ainoastaan pohjimmaisten arvojen ei pidä muuttua.

Niiden  toteuttamistapaa  voidaan kuitenkin joutua muuttamaan radikaalistikin  ja joskus pienellä varoitusajalla. Ideaalisessa tiedepohjaisessa politiikassa olisikin suorastaan kunnia-asia, että  mielipiteet muuttuvat tilanteiden muuttuessa.

Toisaalta, kun toimitaan faktapohjalla, myös puolueiden välinen yhteistyö on helppoa ja luontevaa. Jos osaa pitää  asiat asioina, väittely saattaa olla hivenen kuivaa, / mutta se kuitenkin johtaa eteenpäin. Kannustammekin  muita puolueita perustamaan vastaavanlaisia tiede- ja teknologiajärjestöjä, ja haastamaan esimerkiksi Viitteen jäseniä.  Meillä olisi yhteinen kieli  ja paljon yhteistä puhuttavaa, vaikka sitten lopulta päätyisimmekin olemaan  yhä edelleen  eri mieltä.

Hiukan konkreettisemmalla tasolla, tämän vuoden kuntavaaleissa  Tieteen ja Teknologian Vihreät haluaa erityisesti korostaa neljää teesiä. Käytännössä ne ovat Turun Vihreiden vaaliohjelmassa  erittäin hyvin jo mukana.

Ensimmäinen teesi on tiedolla johtaminen. Hyvien päätösten tekeminen kunnissa  vaatii tietoa. Virkakoneisto velvoitetaan tuottamaan monipuolisesti tietoa  päätösten tueksi. Päätösten toteuttamista  on seurattava aktiivisesti, ja tehottomia toimintatapoja  on purettava rohkeasti.

Toinen teesi on  koulutus. Monipuolinen koulutus  on Suomen tärkein kilpailutekijä. Se on myös inhimillisen hyvinvoinnin takaaja. Kuntien täytyy huolehtia siitä, että kaikilla on tasavertainen mahdollisuus koulutukseen. Myös aikuisiän jatkokoulutukseen  on panostettava nykyistä enemmän.

Kolmas teesi on teknologian ihmisläheinen hyödyntäminen. Teknologiaa on käytettävä kunnissa  arjen parantamiseksi  ja erityisesti yhteiskunnan heikoimpien hyväksi. Teknisten ratkaisujen avulla  esimerkiksi ikääntyvät ihmiset pysyvät omatoimisina mahdollisimman pitkään. Oikein toteutettuna  digitalisaatio tehostaa terveydenhuoltoa, säästää ympäristöä ja tukee syrjäseutujen elinvoimaisuutta.

Viimeinen teesi on pitkäjänteinen politiikka. Kunnissa on tehtävä politiikkaa  pitkäjänteisesti yli vaalikausien. Ilmastonmuutos  on aikamme suurimpia haasteita  ja se on torjuttava. Sitä on hillittävä kunnissa  suosimalla vähäpäästöisiä ratkaisuja. Niitä on suosittava niin energiantuotannossa, liikenteessä  kuin ruokailussakin. Myös väestön ikääntyminen  on tosiseikka, joka on huomioitava kuntapolitiikassa  monin eri tavoin.

Kirjoittaja on Vihreiden kuntavaaliehdokas Turussa, numerolla 169. Ks lisää täältä sekä FB-sivuilta.  

Alla videointi puheesta (Simo ja Mirkka Nieminen, Tmi Digisi).

 

 

 

]]>
6522
Fennovoima ja pehmeät arvot http://www.zygomatica.com/2017/03/21/fennovoima/ Tue, 21 Mar 2017 11:32:32 +0000 http://www.zygomatica.com/?p=6500 Continue reading Fennovoima ja pehmeät arvot ]]> Helsinkiläinen vihreä ehdokas Atte Harjanne teki rohkean teon, ja kirjoitti blogikirjoituksen “Miksi Fennovoima on surkea hanke, jolle toivon kaikkea parasta”.  Aten tiivistelmä:  ” Suomen, maailman ja ilmaston kannalta on parasta, että Fennovoiman hanke toteutuu sujuvasti ja mallikkaasti, eikä hanketta kannata kammeta tarkoituksella nurin.”  Teksti kannattaa lukea kokonaan, koska perustelut on kirjoitettu niin hyvin.

Olen asiasta samaa mieltä.  Tuohon tekstiin on vaikea lisätä enää mitään olennaista, mutta  omin sanoin tiivistäisin asian näin:

• Luonnonsuojelijana en halua torjua ainuttakaan päästötöntä terawattituntia missään päin maailmaa, varsinkin kun Suomessa pääasiallinen vaihtoehto näyttää olevan metsiemme polttaminen.

• Veronmaksajana pidän varmana, että hanke on 50 vuoden aikaskaalassa kannattava vaikka lyhyemmällä saattaa tullakin kalliiksi. Jos haluamme oikeasti rajusti vähentää hiilidioksidipäästöjä, joudumme sähköistämään aivan kaiken, traktoreita ja laivoja myöten. Sähkön kysyntä tulee räjähtämään, jos dekarbonisaatio etenee.

• Suomalaisena näen, että geopoliittinen riski toteutui jo kesällä 2015, kun peliä ei puhallettu poikki Migrit Solarna -pelleilyn takia.

Olen jo aiemmin ilmaissut, että  ydinvoiman ideologinen vastustaminen on ilmastolle tuhoisaa.  Toisaalta Fennovoima on niin sysimusta hanke, että  olen ollut epävarma mitä tekisin mahdollisessa Fennovoima- äänestystilanteessa.

Oikeastaan en enää ole epävarma.   Olisi vastuutonta lähteä kaatamaan hanketta kunnissa enää tässä vaiheessa. Valtiolla oli se mahdollisuus vuonna 2015; sitä ei käytetty;  ja nyt on mentävä eteenpäin.  Tässä näkemyksessä saatan jäädä vähemmistöön; sitten jään.  En aio ottaa asiasta pakkomiellettä.

Turun Vihreiden kuntavaaliohjelmassa on paljon muita asioita, joihin paukkuja kannattaa laittaa.    Itse olen vähintään yhtä kiinnostunut ajamaan kuivan systemaattisella tyylilläni vaikkapa koulumetsiä, kasvisruokapäiviä,  autoilun ongelmien vähentämistä,  tai koulujen tiedekerhoja — aivan tavallisia pehmeitä vihreitä asioita.

Kirjoittaja on Vihreiden kuntavaaliehdokas Turussa, numerolla 169. Ks lisää täältä sekä FB-sivuilta.  

Lisäys: muista kuntavaaliehdokkaista ainakin Tuomo Liljenbäck (Turku) on päätynyt samoille linjoille.

 
(Kuvassa Ruissalon luontoa. Kuvalähde: E Punju)
]]>
6500
Ihminen ja psykofyysinen holistisuus (perjantaikirjoitus) http://www.zygomatica.com/2017/03/17/ihminen-ja-psykofyysinen-holistisuus-perjantaikirjoitus/ Fri, 17 Mar 2017 13:38:36 +0000 http://www.zygomatica.com/?p=6488 Continue reading Ihminen ja psykofyysinen holistisuus (perjantaikirjoitus) ]]> Pitkästä aikaa kirjoitin taas perjantaikirjoituksen (siis tarinan vailla viisautta tai päämäärää). Tällä kertaa aiheena on ihmisen irrationaalisen psykofyysisyyden holistinen kokonaisuus.

Jokin aika sitten töistä lähtiessä oli jo heti ulko-ovella epämääräinen tunne siitä, että jokin ei nyt täsmää. Viidennestä kerroksesta kävelee normaalisti reippaasti, mutta nyt oli jotain outoa. Neljännen kerroksen kohdalla vasen jalka tuntuu oudolta. Kolmanteen mennessä se on oudon tunnoton, jotenkin kevyen ja painottoman oloinen. Ja olo on epämääräisen outo. Jotain on pielessä, jotain puuttuu, jokin ei nyt ole kohdallaan.

Kakkoskerroksessa alkaa huolestuttaa. Näinkö infarkti alkaa? Eikös sen pitäisi tuntua vasemmassa käsivarressa? Käsi on aivan OK. Eikä jalassakaan kipua ole, vain outoa keveyttä. Ja epämääräinen tunne siitä, että jokin osa ruumiista olisi ollut irtautunut. Tai sielusta. Sielusta amputoitu jokin osa. Mutta mikä osa?

Ykköskerroksessa hiki on jo kylmää. Nyt, nyt, nyt puuttuu jotakin. Rinnassa ontto tunne, kuin sydän olisi takavarikoitu. Ja aivoissa tyhjää, puolet ohimolohkoista kadonnut tuhkana tuuleen. Tyhjää, niin tyhjää, ja yksinäistä. Kylmää yksinäisyyttä.  Yksin olet sinä ihminen, yksin aina. Mutta nyt enemmän kuin koskaan,

Pysähdyn pohtimaan rationaalisesti. Ei, ei tämä infarkti voi olla. Oireet eivät täsmää. Hengitän rauhallisesti. Ei kipua. Vain sielun amputatio, ja vasemman jalan onttoutta. Mutta tarkistetaan kuitenkin. Google tietää. Google on ihmisen ystävä. Google tietää.

Alan kaivella vasenta housuntaskua. Siellä se kännykkä aina on, vasemmassa taskussa, ihan aina, poikkeuksetta, ja…. ja…  KÄNNYKKÄ! SE EI OLE TASKUSSA! SE JÄI TYÖPÖYDÄLLE! SIITÄ TYHJYYS!

Harpon portaat ylös kaksi kerrallaan, juoksen ovesta takaisin sisään. En edes hengästy. Ja siellähän se puuttuva sieluni osa pöydällä olla möllöttää. Ohimolohkot pulpahtavat takaisin otsan taakse, sydän lyö taas lempeästi ja iloisesti kohisten. Nyt olen taas kokonainen ihminen.

Riippuvuus on joskus salakavala ja vaikea tunnistaa. Joskus ei.

Lisää samantyyppisiä kirjoituksia täällä: Perjantaikirjoitukset.

]]>
6488
Ammattikoulu ja muutoksen karmeus http://www.zygomatica.com/2017/03/15/koulu-ja-muutos/ Wed, 15 Mar 2017 11:50:47 +0000 http://www.zygomatica.com/?p=6472 Continue reading Ammattikoulu ja muutoksen karmeus ]]> Ysiluokkalaiselleni tuli hiljattain Wilman kautta viesti, jossa kannustettiin koululaisia  hakemaan suoraan ammattikouluun ja työllistymään saman tien meriteollisuusalalle. Ajatus on todella kaunis, ja luultavasti ihan oikeansuuntainen. Silti se herätti mielessäni pientä levottomuutta. Siinä on ongelmia — jotka kyllä ovat ohitettavissa jos vain tajua on.

Aloin pohtia, elääkö turkulainen koulujärjestelmä edelleen sellaisessa maailmassa, jossa ihminen voi 16-vuotiaana päättää mitä aikoo loppuelämänsä tehdä, opettelee pari vuotta tekemään niin, menee jonnekin tekemään niin, on siellä neljäkymmentä vuotta tekemässä niin, ja jää sitten eläkkeelle eikä enää tee niin? Toivottavasti ei.

Käytännössä maailma muuttuu niin kovaa vauhtia, että nyt ammattikoulussa opittu taito on vanhentunut viimeistään 20 vuoden sisällä, ehkä nopeamminkin. Myös automatiikka korvaa koko ajan sellaisia työtehtäviä, jotka voidaan automatisoida — ja lähes kaikki voidaan.

Vihreiden vahva koulutusteema perustuu nimenomaan sen tajuamiseen, että maailma muuttuu, ja koulutus on paras tapa sopeutua niihin muutoksiin. Ei ole mitään järkeä tehdä kaikista suomalaisista sosiaalipsykologian lisensiaatteja. Sen sijaan on hyvin paljon järkeä pyrkiä siihen, että ammattikouluistakin valmistuisi mahdollisimman monipuolisia ammattikoululaisia.  Lukion oppimäärää pienemmällä tietomäärällä on hankala pärjätä nykymaailman haasteissa.

Toisaalta kaikkia ei yksinkertaisesti kiinnosta opiskelu, ainakaan 16-vuotiaana. Tällä hetkellä valinta tapahtuukin aivan liian aikaisin. Jopa sellaisessa opetuksen kehitysmaassa kuin USA:ssa opiskellaan monessa osavaltiossa aina 12 luokkaa. Ideaalimaailmassani opppivelvollisuusikä nostettaisiinkin 18 vuoteen, mutta tämä ei ole kunnallisesti päätettävä asia.

Voikin olla, että ensimmäisen ammattikoulutusjakson kestoa sinällään ei kannata keinotekoisesti lisätä. Sen sijaan olisi realistista lähteä siitä, että ensimmäinen koulutusjakso ei ole viimeinen. Jos ihminen koulutetaan johonkin ammattiin 16-vuotiaana, on jokseenkin todennäköistä että hänet joudutaan kouluttamaan toiseen ammattiin 36-vuotiaana, ja ehkä vielä kolmanteen 56-vuotiaana.

Tällaiseen nykyinen järjestelmämme ei taivu. Nyt sama asia hoidetaan käytännössä kankeasti ja nöyryyttävästi kortiston kautta — tai oikeastaan ei hoideta. Työttömien uudelleenkoulutus on sattumanvaraista ja hankalaa. Nykymaailmassa on valitettava mutta vääjäämätön fakta, että lähes jokainen menettää työpaikkansa jossakin vaiheessa.  Hyvällä tuurilla katoaa vain työpaikka, huonolla tuurilla katoaa koko osaamisalue.

Korkeasti koulutettu pystyy helpommin hyppäämään aivan uudelle alueelle. Ammattikoulutettu voi vaatia uuden ammattikoulutuksen. Tässä ei pitäisi olla mitään erikoista tai hävettävää, mutta siitä on tehty nöyryyttävä ja ihmisarvoa tuhoava kokemus. Olen kirjoittanut omista työttömyyskokemuksistani äärimmäisen poliittisesti epäkorrektin kirjoitussarjan, ja itse olen sentään pärjännyt systeemin puristuksessa aika hyvin.

Koulutus- ja työttömyysjärjestelmämme määrätään hallitustasolla, ja tällä hetkellä hallitustaso on tippunut täysin kehityksen kelkasta. Turun kokoisella vahvalla kaupungilla on kuitenkin edes hiukan edellytyksiä toimia edes hiukan autonomisesti. Virallisesti emme voi antaa ihmisille “toista kierrosta” ammattikoulutusta, mutta käytännössä työttömien aktiivinen uudelleenkouluttaminen voi ajaa samaa asiaa.

Yritin kaivella hiukan tilastoja, mutta kovin selkeitä lukuja en löytänyt. Tilastokeskuksen sivujen kautta löytyi liitteenä oleva tiedosto (Koulutus-tau.xls), jossa listataan Varsinais-Suomen ammatillisessa koulutuksessa olevat aloitusvuoden iän mukaan. Kun Varsinais-Suomen työttömyys pyörii 13%:n pinnassa eli on useita kymmeniä tuhansia, näyttää siltä että erityisen aktiivisesti tätä mahdollisuutta ei käytetä.

Nuorten lisäksi meri- ja autoalalle kannattaisikin Turussa aktiivisesti kouluttaa myös nelikymppisiä työttömiä. Populistisesti ajateltuna nämä paikat ovat silloin “nuorilta pois”, mutta toisaalta tämä ei ole nollasummapeliä. Kun yksi työllistyy teollisuuteen, toinen voi sen lisäksi työllistyä palvelualalle.  Tämä olisi yksi epäsuora askel kohti jatkuvan koulutuksen yhteiskuntaa, jollaiseksi toivon Suomen kehittyvän.

Kirjoittaja on Vihreiden kuntavaaliehdokas Turussa, numerolla 169. Ks lisää täältä sekä FB-sivuilta.  

 

]]>
6472
Maailma tarvitsee lisää fyysikoita http://www.zygomatica.com/2017/03/10/maailma-tarvitsee-lisaa-fyysikoita/ Fri, 10 Mar 2017 11:11:52 +0000 http://www.zygomatica.com/?p=6466 Continue reading Maailma tarvitsee lisää fyysikoita ]]> Kirjoittajat: Petri Mutka, Jyväskylä; Pertti Rautiainen, Oulu; Jakke Mäkelä, Turku. Kirjoitus on julkaistu Viite ry:n blogissa.

Fyysikkoina olemme sitä mieltä, että maailmassa ei ole vielä tarpeeksi fyysikoita. Kuntavaaliehdokkaina olemme sitä mieltä, että olisi kuntien tehtävä tuottaa näitä tulevia fyysikoita. Olemme tässä asiassa kuin Schrödingerin kissa. Yhtä aikaa hiukan kieli poskessa — tuskin kukaan muu kuin fyysikko voi olla oikeasti sitä mieltä, että fyysikkona oleminen on maailman paras asia — ja yhtä aikaa täysin vakavissamme.

Maailmankuulu fyysikko Michio Kaku on kirjoittanut kirjan nimeltä Physics of the Future. Kirja kuvailee varsin kattavasti sen, miten lähestulkoon kaikki edes jossakin määrin ennakoitavissa olevat uudet tekniset edistysaskeleet liittyvät fysiikan tutkimustulosten soveltamiseen. Samaan aikaan Suomessa laajan matematiikan ja fysiikan valitsevien opiskelijoiden määrä on huolestuttavan alhainen. Erityisen vähän fysiikka ja matematiikka kiinnostavat nuoria naisia.

Tämä on huono asia.  Se on huono asia paitsi naisille, jotka jäävät vaille fyysikon koulutuksen tarjoamia mahdollisuuksia, niin myös yhteiskunnalle, jolta jää lahjakkuusreserviä tältä osin hyödyntämättä

Yksilön kannalta fyysikon koulutus on selviytyjän koulutus.  Se opettaa, että minkään ongelman edessä ei pidä luovuttaa. Ongelmaa pitää lähestyä monesta eri näkökulmasta, purkaa se osiin ja kasata uudelleen, samalla yksinkertaistaen ja muokaten ongelman kuvausta. Ennen pitkää löytyy aina muotoilu, joka on ratkaistavissa.   Toisaalta fyysikon lähestymistapaan liittyy myös oleellisesti omien näkemysten koettelu, se siis ehkäisee sokeaa uskoa valitun ratkaisun kaikkivoipaisuuteen.

Fyysikon koulutus onkin yksi parhaista lähtökohdista, kun pitää kohdata nykymaailman epävarmuus.  Tuskin on sattumaa, että fyysikon koulutuksella on päästy esimerkiksi Saksan liittokansleriksi.*

Yhteiskunnankin kannalta panostus fyysikoihin kannattaa. Liittyivätpä tulevaisuuden haasteet sitten uusiin teknologioihin tai muutoksiin elinympäristössämme, niin se on varmaa, että fyysikan ja matematiikan osaajia tarvitaan. Jos Suomella on näitä omasta takaa, niin meidän ei tarvitse vain passiivisesti mukautua siihen, mitä uusiin teknologioihin liittyviä päätöksiä muualla tehdään, vaan voimme olla itse vaikuttamassa siihen, millaiseksi teknologinen tulevaisuutemme muodostuu.

Vaikka tieteen tutkimustuloksia soveltava teknologia on aiheuttanut kosolti ongelmiakin, se tarjoaa silti myös parhaat keinot ratkaista tulevaisuutemme haasteet.

Vaikka peruskoulun ja lukion päätarkoitus on tarjota yleissivistävä koulutus, niin on myös selvää, että tarvitsemme kosolti lisää fysiikan ja matematiikan osaajia. Kuntien pienikin lisäpanostus fysiikan ja matematiikan opetukseen voisi olla tässä suureksi avuksi. Esimerkiksi koulujen tiedekerhot olisivat hyvin halpa sijoitus tulevaisuuteen.

*) Erratum: Tarkka lukija huomautti, että Saksan liittokansleri on tarkkaan ottaen fysikaalinen kemisti, ei puhdasoppinen fyysikko. Pienen pohdinnan jälkeen päädyimme kuitenkin inklusiivisessa hengessä siihen, että hänet voi silti hyväntahtoisesti laskea fyysikoksi. 

Jakke Mäkelä  on Vihreiden kuntavaaliehdokkaana Turussa, numerolla 169. Ks lisää täältä sekä FB-sivuilta.

]]>
6466
Vihreiden energiavisio tunnustaa tosiasiat http://www.zygomatica.com/2017/03/06/vihreiden-energiavisio-tunnustaa-tosiasiat/ Mon, 06 Mar 2017 18:36:55 +0000 http://www.zygomatica.com/?p=6458 Continue reading Vihreiden energiavisio tunnustaa tosiasiat ]]> [Kirjoitus on julkaistu Turun Vihreiden nettisivulla 6.3.2017]

Vihreä liitto on tunnettu tiukan ydinvoimakielteisestä historiastaan. Toisaalta puolueen sisällä vaikuttaa kaikissa asioissa tiukka avoimen keskustelun periaate. Ydinvoima on asia joka jakaa vahvasti mielipiteitä, mutta se ei ole asia, joka jakaisi puolueen. Ydinvoimakanta on puolueessakin viime kädessä mielipidekysymys, ei arvokysymys.

Vihreiden periaateohjelman kolme perusarvoa ovat vastuu ympäristöstä ja tulevaisuudesta, vapaus kaikille, sekä välittäminen muista ihmisistä. Nämä ovat väljiä ja joskus monitulkintaisia. Toisaalta myös Vihreiden vastahyväksytty strategia edellyttää, että Vihreiden toiminnassa “Vähennetään …. yksimielisyyden vaatimusta – suhteessa puoluetovereihin ja potentiaalisiin yhteistyötahoihin”.  Näkemyksiä onkin laidasta laitaan, ja niistä keskustellaan avoimesti.

Aivan tarkkoja viimeaikaisia tilastoja ei löydy, mutta Osmo Soininvaaran mukaan vuonna 2012 noin kolmannes jäsenistä olisi ollut valmis hyväksymään ydinvoiman ainakin joillakin reunaehdoilla. Nykyinen osuus ei ole tiedossa, mutta esimerkiksi viimeisimmässä energiavisiossa ainakaan nykyisiä ydinvoimaloita ei vaadita suljettaviksi.

Vihreiden poliittisessa tavoiteohjelmassa todetaan ydinvoimasta seuraavaa: “Kalliin ja vanhanaikaisen ydinvoiman roolia Suomen energiantuotannossa ei ole syytä lisätä. Käytöstä poistuva kapasiteetti pitää korvata uusiutuvilla energialähteillä.”  Oma tulkintamme on, että tämä ei välttämättä suoraan sulje pois uudenaikaisia ja mahdollisesti taloudellisesti kannattavampia ydinteknologiaratkaisuja. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi pienet modulaariset reaktorit.

Fennovoimaan puolue on suhtautunut äärimmäisen kielteisesti, mutta tämä nimenomainen hanke jakaa mielipiteitä jopa niiden vihreiden kesken jotka lähtökohtaisesti kannattavat ydinvoimaa. Hankkeeseen sisältyy geopoliittisia ja taloudellisia ongelmia, joita on mahdoton kieltää.

Valtion nykyinen bioenergialinjaus on joka tapauksessa sekä ilmaston että metsiemme kannalta tuhoisa. Hakkuiden lisääminen hävittää arvokkaat metsämme ilman, että ilmasto erityisemmin hyötyisi; nyt poltettu puuhake on hiilidioksidina ilmassa saman tien, kun taas vastaava määrä hiiltä on sitoutunut uuteen metsään vasta 50 vuoden kuluttua. Hiilidioksidi on saatava ilmasta pois nyt, ei 50 vuoden kuluttua.

Nykyisin on täysin selvää, että fossiilisista polttoaineista eroon pääseminen on kaikkein tärkein tavoite. Uusiutuva energia kuten tuuli- tai aurinkovoima toimivat erittäin hyvin tiettyyn rajaan asti, mutta käytännön rajoja tulee vastaan yllättävän nopeasti. Esimerkiksi tuulivoimalat vaativat tehoonsa nähden paljon pinta-alaa ja raaka-aineita. Aurinkoenergia taas vaatisi sähkön varastointijärjestelmiä, joihin uppoaisi valtava määrä raaka-aineita. Puhtaasti uusiutuviin nojautuminen vaatisikin esimerkiksi valtavasti lisää kaivoksia. Kaikilla energiamuodoilla on omat haittansa ympäristölle.

 Saksan Energiewendeä voi käyttää surullisena esimerkkinä siitä, miten voi käydä, jos ideologia on tärkeämpää kuin todellisuus. Saksan päätös purkaa ydinvoimalat on johtanut siihen, että uusiutuva energia on korvannut ydinvoiman, ei fossiilista energiaa. Lopputuloksena päästöt ovat vähentyneet marginaalisen vähän.

Suomessa vihreät ovat vähäeleisesti mutta tiukasti pysyneet eri linjoilla kuin Saksassa, ja siksi meillä Olkiluoto 3:n valmistuessa on todelliset edellytykset tuottaa suuri osa sähköstämme hyvin pienin hiilidioksidipäästöin – myöhässä, ja kalliilla hinnalla, mutta kuitenkin puhtaasti.

Meidän suurempi ongelmamme ovatkin lämmitys ja liikenne. Biodiesel ei ole kestävä ratkaisu suuressa skaalassa. Sähköautot ovat kestävämpi ratkaisu, mutta vaativat sähköntuotannon todella rajua lisäämistä. Tähän on vaikea tällä hetkellä nähdä muuta realistista ratkaisua kuin ydinvoiman lisääminen.

Ilmastonmuutoksen torjunnassa ollaan jo myöhässä, eikä meillä ole enää sitä ylellisyyttä, että voisimme valita joko ydinvoiman tai uusiutuvien välillä. Usein esitetään, että vähäiset resurssimme pitäisi sijoittaa mieluummin uusiutuvien kehittämiseen kuin ydinvoimaan. Tässä näkemyksessä on se ongelma, että se olettaa että ilmastonmuutos ylipäätään voitaisiin estää nykyisin vähin resurssein. Näin ei käytännössä ole. Ellei kaikkeen puhtaaseen energiaan sijoiteta rajusti enemmän rahaa, olemme varmuudella tuhoon tuomittuja.

Tämä johtuu ennen muuta siitä, että maailman energiantarve kasvaa rajusti, kun kehitysmaiden elintaso nousee. Ei siis riitä, että me korvaamme nykyiset hiilivoimalamme muilla ratkaisuilla. Jonkun on korvattava myös ne hiilivoimalat jotka muuten väistämättä rakennetaan esimerkiksi Kiinaan tai Intiaan.

Siksi on käytännössä lähdettävä siitä, että resursseja hankitaan sekä ydinvoimalle että uusiutuville energiamuodoille. Tämäntyyppiset näkemykset ovat edelleen vähemmistössä vihreiden sisällä, mutta yhä laajemmin on hyväksytty, että myös tällaisista näkemyksistä voi keskustella avoimesti.

Turun vihreiden kunnallisvaaliehdokkaat,

Viite – Tieteen ja teknologian vihreät ry:n jäsenet
Jakke Mäkelä,Viitteen varapuheenjohtaja

Allekirjoittajat kuuluvat Tieteen ja teknologian vihreisiin eli Viitteeseen. Viite pyrkii edistämään juuri tämänkaltaista keskustelua. Se on vihreiden suurin valtakunnallinen jäsenjärjestö, ja ainoa kotimaisella puoluekentällä toimiva yhdistys, joka ensisijaisesti edistää tieteellisten menetelmien ja tutkitun tiedon hyödyntämistä päätöksenteossa. Toivotamme lämpimästi muita perustamaan vastaavia yhdistyksiä omien puolueidensa sisällä.

Jakke Mäkelä on Vihreiden kuntavaaliehdokkaana Turussa, numerolla 169. Ks lisää täältä sekä FB-sivuilta.

 

 

]]>
6458