Ilmastonmuutos 2: Väärän popularisoinnin turmio

Olen havahtunut siihen, että olen saattanut olla ylioptimistinen. Tunne on erikoinen.

Jottei tule epäselvyyttä: nykytiedoilla olen jämerästi “ilmastouskovainen”. Tiede ei tämän selvemmäksi voi tulla, ja olisi järjetöntä olla toimimatta vaikka epäselvyys olisi paljon suurempikin. Pidän kuitenkin samalla jämeryydellä kiinni siitä, että oma leirini ei saa käyttää huonoja argumentteja. Uskottavuutta ei saa menettää.

Aiemmassa kirjoituksessa avasin, miksi ilmastonmuutosta ei voi “ymmärtää”.  Se on yksinkertaisesti liian monimutkainen kasa sairaita matemaattisia yhtälöitä, jotka eivät maalaisjärjellä kerta kaikkiaan avaudu. Lisäksi probabilistiset ennusteet antavat tietoa sellaisessa muodossa, jota terveet ihmisaivot eivät kykene absorboimaan.

Pahin unohtui. Ilmastonmuutoksen olemassaolo voidaan todistaa ennen muuta tilastoilla. Valitettavasti tilastoilla ei varsinaisesti voi todistaa mitään.

Tilastotieteen perusajatuksia on hypoteesin testaus. Esitetään väite (nollahypoteesi), ja sen jälkeen testataan, voidaanko osoittaa että väite on melko varmasti epätosi. Viime kädellä tilastoilla osoitetaan väitteitä vääriksi; se ei silti tarkoita, että vastakkainen väite olisi automaattisesti oikea. Jos tätä ei ymmärrä, popularisoinneissa voi mennä pahasti metsään.

Liian kansantajuisten mallien esittäminen jopa lyö itseään vastaan. Niissä on aina oiottu ja yksinkertaistettu, ja milloinkaan ne eivät vastaa todellisuutta kunnolla. Kun sitten jokin tällainen kansantajuinen malli osoittautuu virheelliseksi, vastapuoli saa tilaisuuden lytätä koko tutkimuksen. Olkinukkeargumentti, mutta ilmastouskova on itse luonut olkinukkensa.

Ilmastouskovan olisi parempi nöyrästi myöntää, että tulkinnoissa on epävarmuutta.  Tapausesimerkkinä otan SkepticalSciencen sinällään mainion grafiikan.

(Lähde: http://www.skepticalscience.com/graphics.php?g=47)

Grafiikan perusteellla “skeptikot” ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että viimeisten 15 vuoden aikana keskilämpötila on laskenut. On se. Vuoden 1970 jälkeen on ollut peräti viisi viilenemisjaksoa… jos unohtaa sen että näiden jaksojen välissä lämpötila on yhdessä yössä noussut kymmeniä kertoja enemmän. Mitään fysikaalista järkeä tuollaisessa tulkinnassa ei ole.

Vastaavasti “realistit” tulkitsevat datan tavalla, joka ei vaadi fysiikan lakien vastaisisia ihmekuumenemisia.  Sen tulkinnan mukaan lämpötilassa on paljon kohinaa, mutta koko ajan se on keskimäärin noussut.

Esitys on nokkela, kansainomainen ja näyttävä. Olen nähnyt sitä käytettävän myös suomalaisessa ympäristökeskustelussa. Valitettavasti on riski, että se voi kompastua omaan nokkeluuteensa.

Suoran viivan sovittaminen dataan nimittäin on helppoa mutta vaarallista — niin tehdään siksi että niin tehdään aina. Oikeasti lähes mihin tahansa dataan voi sovittaa lähes minkä tahansa käyrän. Ammattitaito syntyy siitä, että osaa poistaa ne käyrät jotka eivät kuvaa todellisuutta.

Yllä oleva kuvapari kyllä osoittaa sen, että “skeptikoiden” tulkinta on järjetön. Sen sijaan se ei kerro, onko “realistien” tulkinta oikea.  Käytännössä tähän dataan voisi hyvin sovittaa myös käyrän, jonka kasvu alkaa pysähtyä noin vuoden 2000 tienoilla. Jopa niin, että jos saisin nämä datat eteeni tietämättä niistä mitään, aloittaisin kokeilun jollakin sellaisella epälineaarisella sovituksella.

Olenkin yrittänyt löytää raakadataa johon tuo sovitus on tehty, mutta en löytänyt. Käytin kuitenkin yhtä datasettiä joka on ollut tuossa taustalla, NOAA GSTA. Data kertoo poikkeaman pitkän aikavälin keskiarvosta. (Raakadata csv-formaatissa: NOAA. R-skriptit: NOAA.R)

Dataan saa mukavasti sovitettua suoran Y=-0.11+0.027*X, missä X on vuosia alkaen vuodesta 1970. Sovituksen R2-arvo on 0.53, mikä on säämittauksissa kohtuullinen joskaan ei loistava arvo. (R2=1 tarkoittaisi että datapisteet ovat käytännössä kaikki punaisella viivalla, R2=0 tarkoittaa että ne ovat missä sattuu).

Toisaalta dataan voi aivan yhtä hyvin sovittaa myös vaikkapa kolmannen asteen polynomin. Sen arvoksi tulee Y= -0.02 + 0.0026*T + 0.0014*T^2 – 0.000022*T^3. Tässä sovituksessa kasvu tosiaankin pysähtyy. Sovituksen R2-arvo on lähes täsmälleen sama kuin lineaarisen, eli ei ole mitään varsinaista syytä pitää sitä huonompana.

Dataan voi myös sovittaa kosinifunktion (miksi ei voisi?). Sovitus ei ole aivan yhtä täydellinen kuin kahdessa edellisessä, mutta R2-arvo on silti 0.51 jos käytetään sovitusta Y= 0.41 – 0.45* cos(Y*π/36)). Tämä yksinkertaisesti tarkoittaisi, että lämpötilaa ajaa noin 144 vuoden pituinen sykli.

Olisi mukavaa sanoa, että nämä sovitukset ovat naurettavia, mutta tilastomielessä ne eivät ole. Jos kaksi sovitusta antaa käytännössä yhtä hyvän tuloksen, on vaikea mennä väittämään toista paremmaksi. (Jokainen näistä sovituksista muuttuu, jos mennään ajassa kauemmas taaksepäin. Mutta millä tahansa ajanjaksolla katsottuna suora viiva ei yleensä ole erityisen hyvä kuvaaja).

Itse asiassa nämä sovitukset eivät välttämättä edes ole naurettavia, ei edes tuo kosinisovitus. Epälineaarisuus voi jopa olla todellista, ja perustua oikean fysiikkaan. Se vaikuttaa hämärältä vain, jos ei ymmärrä eroa “lämpötilan” ja “energian” välillä.

Ilmakehään ei tällä hetkellä pumpata liikaa “lämpötilaa”; siihen pumpataan liika energiaa. Ero on merkittävä. Energia voi siirtyä moneen eri paikkaan: esimerkiksi syvälle mereen, tai jäätiköiden sulattamiseen, tai yläilmakehään. Silloin se ei lämmitä maanpintaa. Mutta jos “ylilämpö” voi siirtyä yllättävästi, se voi myös palata yllättävästi.

Yhden ainoan pintalämpötilan seuraaminen ei siis kerta kaikkiaan kerro koko totuutta. Tilastoja väärinkäyttämällä voidaan “todistaa” oikeastaan mitä vain. Toisaalta tiedetään, että malleissa on otettava huomioon muitakin muuttujia kuin pintalämpötila, eikä kaikkia ilmiöitä edelleenkään osata asteen tarkkuuudella mallintaa.

Tilastoja on syytä käyttää varovasti, ellei tiedä täsmälleen mitä on tekemässä.

Lisää kirjoituksia ympäristöstä: täällä

3 thoughts on “Ilmastonmuutos 2: Väärän popularisoinnin turmio”

 1. Päädyin jotenkin googlen kautta tänne. Erinomainen kirjoitus, mutta minun on pakko ottaa kantaa yhteen pikkuseikkaan. En pysty hillitsemään itseäni ja olemaan kommentoimatta.

  “Olisi mukavaa sanoa, että nämä sovitukset ovat naurettavia, mutta tilastomielessä ne eivät ole. Jos kaksi sovitusta antaa käytännössä yhtä hyvän tuloksen, on vaikea mennä väittämään toista paremmaksi.”

  Tämä ei mielestäni ole totta. Occamin partaveitsi sanoo, että vähemmän olettamuksia on parempi. Tämä mielestäni tarkoittaa sitä, että lineaarinen malli on paras, ellei ole erittäin hyvää syytä käyttää jotain muuta. Käsittääkseni on myös hyvin tapojen mukaista käyttää lineaarista mallia, vaikka jonkin muun mallin r2 arvo olisi hieman parempia. Monimutkaisempi malli on kuitenkin myös todennäköisemmin overfitted.

  1. Kiitos terävästä huomiosta! Jouduin tuota pohtimaan oikein hetken aikaa, ja luulenpa että on oman bloggauksen paikka. Nimittäin: antamani esimerkit ovat aika karikatyyrimäisiä. Mutta väitän, että lineaarimallissa on _enemmän_ oletuksia kuin esim ei-parametrisessa mallissa, kun katsotaan mitä se edellyttää _datalta_. Gaussisuus, lineaarisuus, ei korrelaatioita muuttujien välillä, virheet pieniä ja Gaussisia,… Muitakin on, mutta en ulkomuistista saa ladeltua ennen aamukaffetta.

   Jos nuo eivät toteudu, lineaarimalli voi antaa aivan puuta heinää vaikka R2 olisi korkeakin. (Anscomben kvartetti on analogia joka tulee nopeimmin mieleen). Minun esittämissäni tapauksissa lineaarimalli on paras vain, jos taustalla oleva prosessi on lineaarinen. Jos on perusteltua syytä olettaa että prosessi on syklinen, kolmas malli on oikeastikin paras. R2-arvojen perusteella toki tässä nimenomaisessa tapauksessa lineaarinen olisi parempi, mutta… R2:n käyttäminen edellyttää datalta noita yllämainittuja oletuksia. Jos ne eivät täyty, R2 ei välttämättä tarkoita mitään.

   Overfitting on hyvä pointti, mutta underfitting voi olla jopa pahempi asia varsinkin jos dataa pitää ekstrapoloida. Taloustieteessä lineaarinen sovitus johtaisi aina äärettömään kasvuun (tai nollaan romahtamiseen).

   Siis näkisin että tuohon tulee ympyrälogiikkaa. Lineaarimalli on yksinkertaisin silloin, jos alla oleva data toteuttaa lineaarimallin ehdot. Silloin se antaa parhaan R2-arvon — mutta R2 on validi vertailukohta vain, jos data on oikein jakautunutta. Jos data on muulla tapaa jakautunutta ja epälineaarista, lineaarimallin käyttäminen on vakava virhe, _vaikka_ se antaisi parhaat R2-arvot.

   Siis lineaarimallin olettamukset ovat itse asiassa suurempia, väittäisin. Tätä täytyy vielä hiukan pohtia ja etsiä esimerkkejä, mutta kyllä se karkeasti ottaen noin on.

   1. Taidat olla pääasiassa oikeassa, mutta:

    “Overfitting on hyvä pointti, mutta underfitting voi olla jopa pahempi asia varsinkin jos dataa pitää ekstrapoloida. Taloustieteessä lineaarinen sovitus johtaisi aina äärettömään kasvuun (tai nollaan romahtamiseen).”

    Jos joku antaisi minulle pelkästään tuon yllämainitun datan, ja sanoisi tehneensä siitä extrapoloinnin joka perustuisi mihinkään muuhun kuin lineaariseen malliin (tai log-lineaariseen) olisin… skeptinen.

    Tuo taloustiede on sikäli hyvä vertailukohta, sillä jos joku käski minua ennustamaan talouskasvua seuraavalle sadalle vuodelle sanoisin, että lineaarinen malli (ja siis “ääretön kasvu”) antaisi, jos ei sentään parhaan, niin ainakin erittäin hyvän ennusteen.

    Popularisoinnin suhteen taidan kuitenkin olla aika samoilla linjoilla kanssasi. Mitään trendiviivaa ei tarvitse piirtää, jos nousu on noin selkeää, joten miksei vain popularisoi scatterplotilla.

Comments are closed.