Talvivaara 59: Onko 130 miljoonaa vuodessa paljon rahaa?

Onko 2.5 miljoonaa euroa paljon? Riippuu kontekstista. Talvivaaran (nyk Terrafame) yhteydessä ei varsinaisesti. Entä 2.5 miljoonaa euroa viikossa? Pienellä ynnälaskulla tämä tarkoittaa noin 130 miljoonaa vuodessa.  Tämä alkaa jo Talvivaarankin tasolla näyttää jonkinlaiselta rahasummalta, mutta sekin riippuu: mitä sillä rahalla saa? Talvivaaran tapauksessa sillä saa hiukan vesiä puhdistettua.

Tämä tieto löytyy 10.11.2014 konkurssiasiamiehelle laaditusta lausunnosta.  Lausunto ei ole ollut julkisuudessa, mutta se ei ei ole salainenkaan — siitä on vain oltu hiljaa (kiitän Pertti Sundqvistiä sen kaivamisesta esille).  Toivottavasti lausunto on kuitenkin ollut niiden saatavilla, jotka ovat rahoituksista päättäneet. Se on  nimittäin käytännössä ainoa julkinen lähde, joka antaa kunnon suuruusluokka-arvioita siitä, mihin veronmaksajien rahat nyt ehkä menevät.

Alla on asiakirjan yhteenveto. Välttämättömät puhdistuskulut ovat siis 2.5 miljoonaa viikossa, eli 130 miljoonaa vuodessa.

TLV

Asiakirjasta käy osin ilmi myös se, miksi kulut ovat näin suuria. Syksyllä 2014 ongelmavettä oli kaivoksella yli 8 miljoonaa kuutiota. Pelkästään pohjavettä kertyy 9600 kuutiometriä päivässä, eli noin 3.5 miljoonaa kuutiota vuodessa.

TLV2

Valuntavesiä ei tässä asiakirjassa edes yritetä arvioida; jos järjestelmät olisi aikoinaan rakennettu kunnolla, ne voisi osittain johtaa suoraan luontoon. Nyt ne osittain saastuvat, ja ne on siis ensin puhdistettava. Jotakin hyvin karkeaa suuruusluokkaa voi koittaa arvioida. Olen aiemmin laskenut (Talvivaara 58) että Kainuun alueen vuosisadanta on viime vuosina liikkunut 600-900 mm välillä.  Tämä tarkoittaa, että jokaiselle hehtaarille kertyy 600-900 kuutiota sadevettä vuodessa. Tuolle 1350 hehtaarin alueelle kertyisi siis 0.8-1.2 miljoonaa kuutiota, sateisuudesta riippuen.

Ylimääräisiä vesiä kertyy siis yhteensä vajaa viisi miljoonaa kuutiota vuodessa vaikka yhtiö ei tekisi yhtään mitään,  ja niistä on päästävä eroon. Tämä vaatisi siis sen 130 miljoonaa euroa vuodessa.  Aiemmin olen kuullut epämääräisiä arvioita siitä, että RO-prosessissa veden puhdistus maksaisi vähintään 10-20 euroa per kuutiometri.  Kun en ole pystynyt asiaa mistään vahvistamaan, en ole sitä omissa arvioissani käyttänyt.  Asiakirja viittaisi siihen, että arvio on ainakin oikeansuuntainen.

On syytä painottaa, että tuo 130 miljoonaa euroa ei ole edes varsinainen investointi, vaan pakollinen kulu joka juokseen koko ajan vaikka kaivoksella ei tehtäisi mitään. Kun prosessi pyörii, se tuottaa erittäin saastunutta vettä jota on puhdistettava jatkuvasti. Noin kolmasosa metallitehtaalle menevästä vajaasta 1500 kuutiosta tunnissa puhdistetaan, eli noin 500 kuutiota tunnissa. Tämä tarkoittaisi reilusti yli 4 miljoonaa kuutiota vuodessa, eli viittaisi siihen, että toiminnassa ollessaan prosessiveden vedenpuhdistus vaatisi lähes samanverran kuin nyt ylimääräisten vesien puhdistus, eli hyvinkin 100 MEUR lisää vuodessa.

Prosessivedet eivät kuitenkaan välttämättä tule suoraan hule- ja pohjavesien päälle, koska kaivoksella on  (ehkä) suljettu kierto. Aiemmin prosessivesiä on otettu lähijärvistä, mutta tilanne on (mahdollisesti) muuttunut ja kasoihin tulee vettä lähinnä vain sadannan kautta. Prosessivedet ovat kuitenkin huomattavasti saastuneempia kuin muut vedet, joten puhdistus voi olla vastaavasti kalliimpaa. Lisäkulut voivat siis olla jossakin nollan ja reilun sadan miljoonan välillä, ja kokonaiskulut siis 130-230 MEUR.

Pelkän vedenpuhdistuksen kulut voivat joka tapauksessa liikkua lähes 200 MEUR vuositasolla kun kaivos on toiminnassa.  Tämä on se summa joka viime vuonna myönnettiin koko kaivoksen kaikkiin kuluihin jollekin aikavälille, joka silloin uskottiin kahdeksi vuodeksi.  Asiakirja osoittaa joka tapauksessa sen, että viime vuonna myönnetty 200 miljoonaa ei todellakaan olisi riittänyt toimintaan kahdeksi vuodeksi, vaikka näin sen myöntäneet kansanedustajat ovatkin ymmärtäneet itselleen uskotellun.  Jos yllä olevat luvut ovat sinne päinkään, 200 miljoonaa voisi riittää korkeintaan vuodeksi kerrallaan.

Terrafamen johdon soisi nyt joka tapauksessa hieman avaavan laskelmiaan ennen kuin uusimmasta 40 MEUR lisälisärahoituksesta päätetään (ja varsinkin ennen kuin todennäköisestä 200 MEUR lisälisilisärahoituksesta päätetään myöhemmin). Tilanne on voinut muuttua puolentoista vuoden aikana. Lisäksi on mahdollista että olen ymmärtänyt jotakin täysin väärin. On myös mahdollista, että joku on johtanut jotakuta pahasti harhaan. Kaikki skenaariot  ovat täysin mahdollisia.

Avaamisen voisi aloittaa vaikkapa julkistamalla hiljattain tehdyn erityistarkastusraportin, jonka konkurssiasiamies on kuitenkin päättänyt julistaa salaiseksi.

Lausunto (pdf): ELY_lausunto_ymparistouhista_2014-11-10

Lisäys klo 13:36. Minulle huomautettiin, että tuossa dokumentissa on oletettu, että purkuputkea voitaisiin käyttää kokonaisuudessaan. Purkuputken sulfaattikiintiö on kuitenkin syksyllä 2015 puolitettu tuosta arviosta.  Tämä saattaisi tarkoittaa, että vesiä on puhdistettu vähemmän kuin tässä arviossa, jolloin puhdistuskulutkin olisivat olleet jonkin verran pienempiä. On siis lievästi sanottuna epäselvää, mihin rahaa on itse asiassa tähän mennessä käytetty, kun raha nyt kuitenkin on loppunut.
Kirjoittaja kuuluu Suomen Luonnonsuojeluliittoon, mutta spekulaatiot, mielipiteet, tulkinnat ja virheet ovat puhtaasti omia. Laajempaa teknistä ja historiallista taustaa löytyy mm täältä:http://www.zygomatica.com/talvivaara/).