Talvivaara

Tämän blogisarjan taustatyö alkoi marraskuussa 2012, Talvivaaran kaivoksen ensimmäisen allasvuodon jälkeen. Talvivaara Sotkamo Oy on mennyt konkurssiin 6.11.2014, ja valtio on ottanut sen haltuunsa Terrafame-nimellä elokuussa 2015. Kirjoittaja (Jakke Mäkelä) on aktiivisesti mukana Suomen Luonnonsuojeluliiton Talvivaara-ryhmässä, eivätkä nämä kirjoitukset siis ole neutraaleja. Faktat on kuitenkin pyritty tarkistamaan perusteellisesti.

Kirjoittajan näkemyksen mukaan konkurssi on valitettava, mutta vääjäämätön. Yhtiö ei kaatunut luonnonsuojelijoiden tai viranomaisten kiusanteon takia, vaan siksi että toiminta ei ole missään vaiheessa ollut elinkelpoista.

Viimeisimpiä kirjoituksia

26.8.2016. Talvivaara 61: Kolmasosa Euroopan suurimmasta nikkeliesiintymästä hukkaan?  “Mitä yhtiö tässä itse asiassa suomeksi sanottuna oikein sanoo? Se ilmoittaa tuhlaavansa kolmasosan Euroopan suurimmasta nikkeliesiintymästä. “

15.3.2016. Talvivaara 60: Talvivaaran vangit. Arvio Kauppisen ja Oinaalan uusimmasta Talvivaara-kirjasta. “On hieman epäselvää, onko Talvivaaran tarinassa ylipäätään mitään punaista lankaa, vai onko se vain suunnatonta kohellusta suunnattomilla rahoilla. Jälkimmäiseen johtopäätökseen aloin itse kallistua jo vuonna 2013, kun valtion  käyttämät rahamäärät eivät vielä edes olleet kovin suuria (Talvivaara 9). Kauppisen ja Oinaalan kirja vahvistaa tätä näkemystä. Olisi jotenkin lohdullista kuvitella että tällä kaikella olisi edes jonkun mielestä edes teoriassa ollut jokin suurempi tarkoitus, mutta tuskin on.

9.3.2016. Talvivaara 59: Onko 130 miljoonaa paljon rahaa? Marraskuulta 2014 peräisin oleva dokumentti kertoo hinta-arviota Talvivaaran kuluista: 130 miljoonaa euroa pelkästään vedenpuhdistukseen.

8.1.2016 Talvivaara 58: Miten vaikuttaa ilmastonmuutos?  Analyysiä Kainuun sateisuuksien kehityksestä 1960-luvulta lähtien. Johtopäätös: sateisuus on kasvanut noin 10% 30 vuoden aikana, jolloin erittäin voimakkaiden sateiden todennäköisyys on kymmenkertaistunut. Tämä trendi tulee todennäköisesti jatkumaan.

26.8.2015. Talvivaara 57: Mitä bioliuotuksen asiantuntija oikein sanoo?  Mediassa ei ole juurikaan noteerattu, että Talvivaaran bioliuotusprosessin kehittäjä on todistanut ympäristörikosoikeudenkäynnissä.  Todistelu on hieman hämmentävä, koska se on sisällöltään hyvin samanlainen kuin skeptikoiden näkemykset. Pilotti tehtiin suurella vaivalla ja rakkaudella — todistaja käyttää sanaa “keskoskaappi”. Todellinen toteutus oli jotain aivan muuta. 

29.7.2015. Talvivaara 56: Me tienataan tällä. Valtio suunnittelee Terrafamen kautta tekevänsä  mahdollisimman tappiollisen siirron: se ottaa riskit, maksaa toiminnan käynnistymisen, ja sitten kun on pienikin mahdollisuus saada tappioita katettua, se aikoo vetäytyä. Miksi? “Arvioni pätee edelleen.  Valtio lähtenee mukaan. Jos liuotusta ei saada toimimaan, kahden vuoden kuluttua ollaan samassa pisteessä kuin nyt ja valtio maksaa viulut. Jos se saadaan toimimaan, kahden vuoden kuluttua uusi omistaja kiittää, antaa hiukan taskurahaa, ja valtio maksaa edelleen viulut.”


OLENNAISIA KIRJOITUKSIA

1)  Raportti I. (11.11.2013). Suomen luonnonsuojeluliiton tilaama raportti Talvivaaran tilanteesta (pdf-versio). Julkisuudessa esitettiin väitteitä, että Talvivaaran liuotusprosessia ei pystyisi pysäyttämään. Tämä ei pidä paikkansa. Prosessin pysäyttäminen kestää kuitenkin kauan, ehkä vuosia.

2) Raportti II. (19.11.2013).  Toinen, laajempi raportti (pdf-versio).  Väitteet ovat varsin kovia: ei ole mitään viitteitä siitä, että kaivoksen perusprosessia olisi tutkittu kunnolla, saati että se toimisi. Kaivos ei ole elinkelpoinen.

3) Raportin epäilyksiä vahvistaa 1.9.2014 kirjoitus Talvivaara 43: Potemkinin pilotti?  “Long Playn artikkeli antaa vahvan syyn epäillä, että mitään sellaista pilottitulosta ei ollut. Jos paljon hehkutettu pilottikin on ollut pelkkää kulissia, on helppo ymmärtää miksi mitään Talvivaaran väitteitä tukevia tutkimuksia ei ole julkaistu. Niitä ei ole.” 

large-082006-3902097_18A2E10FEKuva Talvivaaran pilotista. Todellinen prosessi toimii paljaan taivaan alla. Kuvalähde: Kaleva

4) Raportti III (12.2.2014) Kolmas raportti, sisältäen arvioita luontovaikutuksista (pdf-versio) “Ryhmän näkemyksen mukaan Talvivaara ei ole elinkelpoinen, kun nämä ulkoisvaikutukset lasketaan mukaan. Tähän mennessä saatu liikevaihto on suurelta osin perustunut ympäristövastuuttomuuteen ja kustannusten ulkoistamiseen luonnolle, ja lisäksi kriittisten turvallisuustoimien laiminlyöntiin. Jos ulkoisvaikutukset otetaan asianmukaisesti huomioon velkasaneerauksessa, konkurssi on väistämätön.”

5) Raportin skeptisyyttä tukee mm 2.5.2013 kirjoitus Talvivaara 42: Manipuloinnin taidetta. “Jos haluaa vääristää tuloksia, se kannattaa tehdä juuri tällä tavalla. Niin sekavasti että kukaan ei pysty todistamaan väitteitä valheiksi, koska kukaan ei pysty selvittämään mitä itse asiassa on väitetty.”

6)  Uraaniongelma kolmella lauseella. (9.12.2013).  Talvivaaran uraani on eräs kiistanalaisimpia kysymyksiä koko kaivoksella. Kirjoittajan oma näkemys on melko pragmaattinen.   “Kaivosteollisuuden kannalta uraani on metalli siinä missä muutkin. Yhteiskunnan ja lainsäädännön kannalta uraani ei ole metalli siinä missä muutkin. Tästä seuraa yhteentörmäys.”

 

KAIKKI KIRJOITUKSET VANHIMMASTA UUSIMPAAN

4.12.2012. Talvivaara 1: Sääriskit. Talvivaaran prosessi on hyvin riippuvainen sateisuuudesta. Julkisuudessa on syytetty kesän ja syksyn 2012 “historiallisen suuria” sateita osasyynä onnettomuuteen. Ovatko sateet itse asiassa olleet niin historiallisia, että niihin oli mahdoton varautua?

11.12.2012. Talvivaara 2: Seuraavat kaksi vuottaTalvivaaran riskinhallintaa: vesiongelmasta toivutaan, kunhan seuraavat kaksi vuotta sataa vain “keskimääräisen” verran. Määritelmän mukaan puolet ajasta sataa enemmän kuin keskimäärin, joten voi perustellusti kysyä onko tämä riskinhallintaa vai kolikonheittoa. 

23.1.2013.  Talvivaara 3: Kolmen vuoden vedet? Talvivaara on ilmoittanut haluavansa juoksuttaa poikkeustilasäädösten perusteella noin kolmen vuoden vesipäästöt yhdellä kertaa. Kirjoituksessa kyseenalaistetaan, voiko numeroiden pohjalta poikkeustilaa perustella oikeasti, ja kuinka suuria päästöjä tällainen juoksutus numeroiden perusteella voisi oikeasti aiheuttaa. Johtopäätökset ovat karuja: ei voi perustella, ja päästöt olisivat massiivisia.

5.3.2013. Talvivaara 4: Tilanne, karkeastiYritän vuokaavioiden avulla hahmotella, mitä Talvivaarassa ehkä on tapahtunut.

16.3.2013 Talvivaara 5: What is going on? An English-language summary. The summary is based on a piece written by an enviromentalist organization, but commentary has been added which questions some of the more extreme claims.

 22.3.2013 Talvivaara 6: Saako mitata? Talvivaara haluaa blogissaan kieltää kaiken liikkumisen ja omatoimisen mittaamisen koko 60 km² suuruisella kaivosalueellaan. Perustelen, miksi vaatimuksessa ei ole järkeä.

4.4.2013 Talvivaara 7: Porsaanreikien nerokkuudestaYhtiö ja Kainuun ELY-keskus löysivät yhteistoiminnalla ovelan tavan ohittaa Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen henki. Tilanne ei ole valtavan dramaattinen, mutta osoittaa millaisia mekanismeja voidaan saada aikaan jos paikalliset viranomaiset ovat pelissä mukana.

9.4.2013. Talvivaara 8: Saivartelun taideHieman mauttoman puolelle menevä analyysi, jossa verrataan Talvivaaran lakiopillisia näkemyksiä Bill Clintonin seksiskandaaliin. Aasinsiltoja löytyy.

15.4.2013. Talvivaara 9: Kaiken turhuudestaLuultavasti sarjan viimeinen kirjoitus. Päädyn siihen että koko järjestelmä on neuvostoliittolaisen absurdi, eikä sitä voi yrittää ymmärtää. Kaivoksen sulkeminen on ainoa rationaalinen vaihtoehto. 

24.5.2013 Kirjoittamani SLL:n blogi: “Miksi vaadimme Talvivaaran sulkemista“.

4.6.2013: Talvivaara 10: Ympäristölupa ja järjestelmävikaSittenkin vielä yksi analyysi. Väite: järjestelmävika johtuu Suomen herrasmiesasenteesta, jossa oletetaan että sääntöjä valvotaan ja noudatetaan. Kun niin ei olekaan, järjestelmä halvaantuu.

22.7.2013: Talvivaara 11: Kunnostuksen hinta? Ympäristövaurioiden korjaamiskuluille pystyin nyt kuitenkin tekemään karkean mutta perustellun kertaluokka-arvion: 20-30 miljoonaa euroa. Päädyin lukuun yhdistelemällä muutamaa tietolähdettä. Tämä on alaraja: luvussa ei ole mukana varsinaisia ympäristöinvestointeja (vedenpuhdistus, uudet padot), vaan ainoastaan tärveltyjen lähivesien kunnostus.

14.8.2013: Talvivaara 12: Loogisen virhepäättelyn peruskurssi. “Talvivaara koputtelee taas tärähtäneen loogisen ajattelun paljon kilpailtua Suomen ennätyksen ovea. Yhteen valitukseen on saatu mahtumaan ainakin kaksi loogista virhettä (olkinukke-argumentti sekä  syllogistisen logiikan väärinkäyttö).” 

18.8.2013: Talvivaara 13: Pullat ja rusinat. “Voiko statistiikka kertoa, milloin valvoja ja valvottava pelaavat samaan pussiin? Jo vain.Talvivaaran ympäristölupa on uusittu toukokuun lopussa, ja nyt yhtiö nähtävästi saa noukkia parhaat palat sekä vanhasta että uudesta luvasta.”

11.9.2013: Talvivaara 14: Onko kukaan yhtään viisaampi kuin vuosi sitten? Yhteenveto näistä kirjoituksista.

17.10.2013: Talvivaara 15: Nollatoleranssia oman puolen virheille. Iltalehti teki Talvivaarakriittisen pääkirjoituksen, jossa oli muutamia selkeitä asiavirheitä. Neljä aihetta seurannutta Talvivaarakriitikkoa teki asiasta vastalauseen. Kritiikissa on oltava faktat kohdallaan, tiukasti.

18.10.2013: Talvivaara 16: Falsifioitavia asioita ennen esitutkintaa. Viherpiiperöitä syytetään usein väitteiden sopivasta “unohtamisesta”, jos he sattuvatkin olemaan väärässä. Pitääkseni itseni kurissa tein yhteenvedon tähän mennessä esittämistäni väitteistä. Talvivaaran onnettomuuksien esitutkinta valmistuu pian; se voi paljastaa onko väitteissäni höttöä.

22.10.2013: Talvivaara 17: Numeroiden pöhinääTalvivaara on blogissaan kertonut, että sen tuotanto on “hyvässä pöhinässä”. Hyvä niin. Blogissa kiinnitti kuitenkin huomiota pieni numeerinen pöhinä, jolla yhtiö yrittää todistaa prosessinsa olevan kunnossa.

23.10.2013: Talvivaara 18: Sanojen innovaatiota. Mitä tarkoittaa “suljettu kierto”?  Talvivaaran tapauksessa varsin yllättävää asiaa.

25.10. 2013: Talvivaara 19: Entäpä jos Talvivaaran prosessi toimiikin? Esitin kyynisiä näkemyksiä Talvivaaran prosessista. Mutta entäpä jos olenkin väärässä?  Mitä jos Talvivaaralla onkin mittaustuloksia, jolla se voi näyttää että bioliuotus ja suljettu kierto onkin saatu toimimaan? Muuttaako se tilannetta radikaalisti? [Kysymys on retorinen. Ei muuta].

26.10.2013 Talvivaara 20: Kemikaalien kertomaa. Mitä Talvivaaran käyttämistä kemikaalimääristä voi päätellä? [Julkaistu Uuden Suomen blogissa 24.10]

30.10.2013 Talvivaara 21: Ovatko tekniset ongelmat nyt ohi? Talvivaara kehuu päässeensä suljettuun kiertoon. Ehkä, mutta mitä kysymyksiä jää silti auki? Julkaistu alunperin US-blogina.

31.10.2013 Talvivaara 22: Ministerivaliokunta ja innovatiivinen tiedotus. Jos päätöksiä tehdään sellaisella tietotasolla kuin Hesarin uutinen antaa ymmärtää, huono homma. Tosin hyviä päätöksiä ei yksinkertaisesti enää ole. [Julkaistu US:n blogissa]

3.11.2013 Talvivaara 23: Pelin kovuudesta. Talvivaara on eräässä vastineessaan esittänyt melko “suoran vihjeen” Suomen luonnonsuojeluliitolle. Onko uhkaus perusteltu?

4.11.2013 Talvivaara 24: Kun vaikeneminen on voimaa. Suomen ympäristökeskus on syyskuun alussa todennut, että Talvivaara on pilannut ympäristöä merkittävästi. Miksi Kainuun ELY-keskus panttaa tietoa vielä marraskuun alussakin?

5.11.2013 Talvivaara 25: Juuri saatujen tilastoijen mukaan… Media onnistui yhdestä ja samasta Talvivaaran pressitiedotteesta ja kyselytutkimuksesta tekemään täysin päinvastaisia johtopäätöksiä. Journalistista ammattitaitoa vai taiteellista lahjakkuutta?

7.11.2013: Talvivaara 26: Mikä on olkinukkeargumentti? Juuri ilmestyneen asiantuntijan mukaan ”jokainen kemiaa tai fysiikkaa hiukan lukenut ymmärtää, että Talvivaaran biolioutusprosessia ei voi pysäyttää”. Niin ymmärtääkin. Asiantuntijan haastattelu on poikkeuksellisen selkeä esimerkki olkinukkeargumentista. Julkaistu US-blogina.

8.11.2013: Talvivaara 27: Olisiko Talvivaaran sulkeminen akuutti ympäristökatastrofi? Väitän, että tuskin.

9.11.2013. Talvivaara 28: Positiivista edistystä: Talvivaara-ohipuhuminen vähentymässä? Optimistinen arvio keskustelun tason nousemisesta. Julkaistu US-blogina 9.11.2013

11.11.2013: Talvivaara 29: Julkinen ja kritisoitava. “Luontoväen asiantuntijaryhmä” on tehnyt oman arvion Talvivaaran tilanteesta. Ryhmältä puuttuu ehkä syvällinen kaivosteknologian asiantuntemus. Toisaalta tämä on toistaiseksi lähes ainoa avoin ja julkinen analyysi tilanteesta. Vastapuolella on vain salaisia ja kriittisen arvion ulkopuolella olevia analyysejä.

19.11.2013: Talvivaara 30: Toimiiko bioliuotus? Riittääkö julkinen data?. “Luontoväen asiantuntijaryhmä” teki toisen arvion, Suomen luonnonsuojeluliiton pyynnöstä. Tämän arvion väitteet ovat varsin kovia: bioliuotus ei toimi, ja kaivos ei ole elinkelpoinen. Raportti testaa nyt rajoja, kuinka pitkälle voidaan edetä pelkän julkisen datan avulla. Julkaistu myös US:n blogina.

27.11. 2013: Talvivaara 31: Surrealismia ja juristeriaa. Boreniuksen toimiston asianajaja teki härskin yrityksen päästä Talvivaaran velkasaneerauksen selvittäjäksi. Selvittäjällä ei saa olla yhteyksiä velkojaan tai velkojiin. Dokumentit osoittavat, että Borenius on itse velkoja.

3.12.2013: Talvivaara 32: unohtuuko humaanisuus? Kaikki ovat nyt Talvivaaran kimpussa. Harva tuntuu muistavan, että kun lyö Talvivaaraa, lyö samalla tuhansia kainuulaisia, tavallisia ihmisiä.

5.12.2013:  Talvivaara 33: Uraanin kyyninen selitys (ei paranoidi). “Olisi jopa jotenkin mukavaa ajatella, että [uraaniasiassa] olisi jotain suurempaa takana. Mutta ei ole. Tyypillistä suomalaista remonttireiska-asennetta vain: tehdään sutta ja sekundaa, kun halvemmalla päästään ja asiakas toivon mukaan ei huomaa.”

9.12.2013: Talvivaara 34: Uraaniongelma kolmella lauseella.  “Kaivosteollisuuden kannalta uraani on metalli siinä missä muutkin. Yhteiskunnan ja lainsäädännön kannalta uraani ei ole metalli siinä missä muutkin. Tästä seuraa yhteentörmäys.”

12.12.2013: Talvivaara 35: Suomen Teollisuussijoitus Oy supersankarina? Vahvasti spekulatiivinen arvio siitä, voisiko vaivihkaa tehty lainmuutos olla tarkoitettu tekemään Suomen Teollisuussijoitus Oy:stä Talvivaaran pelastaja.

3.1.2013: Talvivaara 36: Voidaanko kerrankin syyttää sateisuutta? Talvivaaran seudulla on aidosti ollut vuosisadan sade. Oikeuttiko tämä 19.12. tehdyn luvanvastaisen raffinaattijuoksutuksen? Vastaus: ei. Yhtiö otti tietoisen riskin ajaessaan alas metallitehtaan liuoskierron, jolloin vesienhallintaan menetettiin kontrolli.

3.2.2014: Talvivaara 37: Whatever. Reaktioita Onnettomuustutkintakeskuksen raporttiin. “Kipsisakka-allas on vuotanut vuosina 2008, 2010, 2012, ja 2013. Siinä ei yksikäsitteisesti ole saanut säilyttää vettä vuoden 2008 jälkeen. Siinä on yksikäsitteisesti säilötty vettä vuoden 2008 jälkeen. Itse asiassa siinä yksikäsitteisesti säilötään vettä edelleen.”

4.2.2014: Talvivaara 38: Onko närkästys tekopyhää? Pohdintaa 3.2. kirjoituksen saaman palautteen pohjalta. “Siispä kyse on — ainakin itselleni — kaikkein eniten siitä, voiko tällaista toimintaa hyväksyä sivistyneessä yhteiskunnassa. Tuo kipsisakka-allas on ennen muuta konkreettinen detalji, jossa Talvivaaran ja viranomaisten hälläväli-meininki näkyy poikkeuksellisen selvästi. Itse pidän näissä oloissa perusteltuna olla siitä närkästynyt. Joku muu ei ehkä pidä.”

12.2.2014. Talvivaara 39: Kuinka monimutkaisia asioita voi joukkoistaa? Suomen luonnonsuojeluliiton pyynnöstä joukko vapaaehtoisia teki uuden raportin Talvivaaran nykytilasta. Johtopäätökset ovat jokseenkin lohduttomia. “Ryhmän näkemyksen mukaan Talvivaara ei ole elinkelpoinen, kun nämä ulkoisvaikutukset lasketaan mukaan. Tähän mennessä saatu liikevaihto on suurelta osin perustunut ympäristövastuuttomuuteen ja kustannusten ulkoistamiseen luonnolle, ja lisäksi kriittisten turvallisuustoimien laiminlyöntiin. Jos ulkoisvaikutukset otetaan asianmukaisesti huomioon velkasaneerauksessa, konkurssi on väistämätön.”

5.3.2014 Talvivaara 40: Riskienhallintaa vai parodiaa? Skeptinen näkemys Talvivaaran uusimmasta riskienhallintadokumentista, erityisesti sen sateisuusarvioista. “Oikeastaan paperi ei ole edes mikään riskinhallintadokumentti, vaan kerjuukirje. Yhtiö vaatii lievennyksiä, jotta se ei joutuisi maksamaan tarvittavista parannuksista. Velkasaneeraus mainitaankin paperissa hyvinkin keskeisenä syynä sille, miksi lievennys olisi saatava. Kun ottaa huomioon että kassassa on korkeintaan 6 miljoonaa euroa, onkin jokseenkin selvää, että tällaista rahaa ei vain ole.”

27.3.2014 Talvivaara 41: Kuka tekee, mitä laskuttaa? Talvivaaran saamasta teettämisuhasta. “Laki jättää yhden mielenkiintoisen kysymyksen auki: onko viranomaisilla velvollisuus toteuttaa toimenpiteet myös taloudellisesti järkevästi?”

2.5.2013 Talvivaara 42: Manipuloinnin taidetta“Jos haluaa vääristää tuloksia, se kannattaa tehdä juuri tällä tavalla. Niin sekavasti että kukaan ei pysty todistamaan väitteitä valheiksi, koska kukaan ei pysty selvittämään mitä itse asiassa on väitetty.”

1.9.2014. Talvivaara 43: Potemkinin pilotti? “Long Playn artikkeli antaa vahvan syyn epäillä, että mitään sellaista pilottitulosta ei ollut. Jos paljon hehkutettu pilottikin on ollut pelkkää kulissia, on helppo ymmärtää miksi mitään Talvivaaran väitteitä tukevia tutkimuksia ei ole julkaistu. Niitä ei ole.”

2.10.2014. Talvivaara 44: Halutaanko NIMBY-helvettiä? Selvitysmiehen ehdotuksessa Talvivaaran veloista leikattaisiin pois 99%; velkoihin laskettaisiin myös ympäristön ihmisille mahdollisesti joskus maksettavat vahingonkorvaukset. Osoitan, miksi tämä olisi mahdollisimman huono idea: jos riskit voitaisiin tällä tavalla ulkoistaa, jokaisen naapurin kannattaisi jokaisessa tilanteessa ja poikkeuksetta vastustaa jokaista hanketta. Idea on ennen muuta teollisuuden kannalta huono.

6.11.2014. Talvivaara 45: Miksi tässä ollaan? Talvivaaran tytäryhtiö on asetettu konkurssiin. Miten tähän on jouduttu?

25.11.2014 Talvivaara 46: Kirottu kaivos. Kriittinen arvio samannimisestä Talvivaaraa puolustavasta kirjasta. “Kun tekstiä kahlaa läpi, todellisia syyllisiä näyttävät olevan ainakin seuraavat: luontoaktivistit, ahneet naapurit, Suomen luonnonsuojeluliitto, Ville Niinistö, Vihreät,  Nyrstar, Suomen Luonto-lehti, Vihreä Lanka, Long Play -julkaisu, Yle, MTV3, Kauppalehti, Helsingin Sanomat, ympäristöministeriö, Kainuun ELY-keskus,  syyttäjänvirasto, ja ehkä pahimpana kaikista Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ja Vaasan hallinto-oikeus.  Ei salaliittoteoria muuksi muutu, vaikka sitä muuksi väittäisikin. Tällaisen kokonaisuuden edessä on järkevintä vain vaieta. 

26.11.2014. Talvivaara 47: Kirottu musta joutsen. Jatkokritiikkiä.  “Mustia joutsenia ei voi syyttää, jos toiminta on suunniteltu niin, että se lähes luonnostaan synnyttää tällaisia “mustia joutsenia”.  Yhtiön hurjapäinen liiketoimintamalli tarkoittaa, että sillä ei ole ollut mitään mahdollisuutta ottaa aikalisää ja koettaa löytää kunnon korjauskeinoja.”

2.2.2015. Talvivaara 48: Talvivaara vs Ääänekoski. Äänekoskelle suunnitellun biotuotetehtaan sulfaattipäästöt ovat samaa suuruusluokkaa kuin Talvivaaran. Miksi Äänekoski ei ole herättämässä laajaa raivoa? “Luonnonsuojelijoiden hiljaisuus …. on lähinnä pragmaattista.  Jos ympäristöluvan kanssa pystyy elämään,  ja jos voi olettaa että teollinen osapuoli myös noudattaa lupaa, sen kanssa kannattaa elää. “

20.2.2015. Talvivaara 49: Valikoinnin taidetta. Melko  ivallinen kommentti Talvivaara-kirjasta ja sen markkinoinnista.  “Kyllä, olin kirjan luettuani sanaton.  Sanattomaksi minut kuitenkin veti Erolan vainoharhaisuus, ei Erolan taidokkuus.”

25.2.2015 Talvivaara 50: 62 != 123. Ministeritasolla on väläytelty, että Talvivaara voisi päästä ongelmistaan käyttämällä ympäristönsuojelulain poikkeuspykälää 123. Ehdotus on hämmentävä, koska tuollaiset poikkeamat on korkeimmassa hallinto-oikeudessa todettu laittomiksi. Yritän hahmotella, mistä tuollainen ajatus saattaisi olla syntynyt.

27.2.2015 Talvivaara 51: Salaliiton anatomia. Yhtiön toimitusjohtaja on syyttänyt ministeriä valehtelijaksi, ja syyttää valtiota tiedon vääristelystä. Voisiko toimitusjohtaja itse asiassa olla oikeassa? (Vastaus: tuskin).

27.2.2015: Talvivaara 52: Mitä ei pidä kysyä? “Tilanne on kuitenkin epätoivoinen. Todennäköisesti joka tapauksessa ajaudutaan tilanteeseen, jossa ympäristölupaehtojen mukaisesti toimiminen on mahdotonta. Jos ympäristölupaa on pakko rikkoa, miten silloin tulee toimia?”

13.3.2015. Talvivaara 53: Markkinatalouden raakuus vs fasismin raakuus. Emoyhtiön kiristysaikeista.  “Mitä tapahtuu jos tällainen kiristys menee läpi? Yksinkertaista: emme  silloin elä markkinataloudessa, vaan gangsterivaltiossa. Tarpeeksi suuri oligarkki pystyy saamaan läpi vaatimuksia, joista pk-yrityksen johto naurettaisiin suoraan pihalle — ja valtakunnan päälehti vielä pitää tilannetta hyväksyttävänä.”

27.4.2015 Talvivaara 54: Purkuputken kertomaa. Luvan kautta selviää muutamia hämmentäviä seikkoja. Yhtiön tulevaisuus perustuu — yhä edelleen — toiveeseen siitä, että Kainuussa ei sataisi. Lisäksi lupaviranomainen toteaa, niin vahvasti kuin se on tällaisessa dokumentissa mahdollista, että se ei usko Talvivaaran prosessin toimivan.”

28.4.2015. Talvivaara 55: Jos kaikki triplaantuu.  Analyysiä kaivoksen laajentumishaaveista. Tulee koskemaan myös Terrafamea. “Jos yhtiö voittaa valituksensa näin selkeässä tapauksessa, se tarkoittaa että on luotu erittäin vaarallinen ennakkotapaus: lupaviranomaiset todellakin ovat täysin suojattomia harhaanjohtamista vastaan. Se myös tarkoittaa, että kun Talvivaaran laajennusvaatimus tulee, se todennäköisesti myönnetään, vaikka olisi kaikille selvää että päästörajoissa ei pysytä.”

29.7.2015. Talvivaara 56: Me tienataan tällä. Valtio suunnittelee Terrafamen kautta tekevänsä hölmöimmän mahdollisen siirron: se ottaa riskit, maksaa toiminnan käynnistymisen, ja sitten kun on pienikin mahdollisuus saada tappioita katettua, se aikoo vetäytyä. Miksi? “Arvioni pätee edelleen.  Valtio lähtenee mukaan. Jos liuotusta ei saada toimimaan, kahden vuoden kuluttua ollaan samassa pisteessä kuin nyt ja valtio maksaa viulut. Jos se saadaan toimimaan, kahden vuoden kuluttua uusi omistaja kiittää, antaa hiukan taskurahaa, ja valtio maksaa edelleen viulut.”

26.8.2015. Talvivaara 57: Mitä bioliuotuksen asiantuntija oikein sanoo?  Mediassa ei ole juurikaan noteerattu, että Talvivaaran bioliuotusprosessin kehittäjä on todistanut ympäristörikosoikeudenkäynnissä.  Todistelu on hieman hämmentävä, koska se on sisällöltään hyvin samanlainen kuin skeptikoiden näkemykset. Pilotti tehtiin suurella vaivalla ja rakkaudella — todistaja käyttää sanaa “keskoskaappi”. Todellinen toteutus oli jotain aivan muuta. 

8.1.2016 Talvivaara 58: Miten vaikuttaa ilmastonmuutos?  Analyysiä Kainuun sateisuuksien kehityksestä 1960-luvulta lähtien. Johtopäätös: sateisuus on kasvanut noin 10% 30 vuoden aikana, jolloin erittäin voimakkaiden sateiden todennäköisyys on kymmenkertaistunut. Tämä trendi tulee todennäköisesti jatkumaan.

Leave a Reply

Ratkaisuihin ongelmia / Solutions in search of a problem

%d bloggers like this: